Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

<h3 style="text-align: center;">Každ&yacute; z n&aacute;s ji někdy potřebuje.</h3>

Zobrazit více

Jin jóga je velmi účinnou protiváhou hektického světa kolem nás. Někdy nic nedělat a udržet pozornost se svým tělem, dechem a sami se sebou je krásná cesta do neznáma. Uvolněním právě těchto ztuhlostí na fyzické úrovni, otevíráme prostor k emoční očistě a pohodě. Každá pozice se na začátku přizpůsobí tak, abyste se v ní cítili bezpečně, klidně a uvolněně. Tak bude povrch vašeho těla i svaly naprosto zrelaxovaný a veškerá pozornost může být věnována těm nejhlubším vrstvám.

A cesta do hlubin vaší duše je vám otevřená, stačí udělat ten první krok.

 

 

RANNÍ JÓGA PRO SEBE

<h3 style="text-align: center;">R&aacute;no se probudit, naladit sv&eacute; tělo i mysl je kr&aacute;sn&yacute; vstup do každ&eacute;ho dne.</h3>

Zobrazit více

Máš-li chuť a čas přijď si pro svoji zkušenost naučit se tento příjemný ranní rituál. Ráda ti pomůžu najít si ten svůj oblíbený pohyb, dechový rytmus a jak naladit svou mysl na celý den.

 

Přijď se  jemně rozhýbat s respektem ke své jedinečnosti.

 

 

CENÍK A NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;CEN&Iacute;K A NAB&Iacute;DKA INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; POHYBOV&Eacute; TERAPIE</h1>

Zobrazit více

 

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+ošetření+pohybová terapie 90min/1200kč

 

DIAGNOSTIKA vyšetření a diagnostika pohybového aparátu, konzultace 30min/500kč

 

MANUÁLNÍ TERAPIE ošetření pohybového systému 30min/ 500kč, 60min/ 900kč

 

POHYBOVÁ TERAPIE individuální pohybová terapie 30min/500kč, 60min/ 900kč

 

ON-LINE  konzultace, pohybová terapie 50min/600kč

 

POHOTOVOST terapie s termínem do 24hod pro urgentní bolestivé stavy 1500kč/bez časového omezení

 

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+TERAPIE     90minut

Tato individuální lekce je určena pro všechny nové klienty, ketří naše služby využijí poprvé. Na základě diagnostiky vám terapeut udělá manuální terapii a zacvičí nový pohybový vzor, který si pak doma, v práci, sportu budete účinně praktikovat. Lekce je určena pro všechny klienty, kteří mají nějaké zdravotní omezení nebo bolesti pohybového aparátu a mají zájem o diagonostiku 30minut + manuální terapii 30minut + pohybovou terapii 30minut.

 

INDIVIDUÁLNÍ MANUÁLNÍ+POHYBOVÁ TERAPIE  60minut

Tato lekce je určena všem klientům, kteří si prošli první vstupní individuální terapií a mají zájem pokračovat. V rámci lekce vám terapeut udělá kontrolní vstupní vyšetření, manuální terapii a společně vytvoříte cílenou pohybovou terapii, ketrou si budete cvičit sami pravidělně doma.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE    30minut  nebo  60minut 

Tato lekce je určena všem klientům, kteří potřebují manuální navedení, ošetření, zvědomění, uvolnění, mobilizaci, kterou provádí terapeut klientovi dle předchozí kontrolní diagnostiky a podle terapeutického záměru klienta. Ošetření měkkých tkání, svalového systému, kloubů a jiné techniky provádí terapeut manuálně popř. za pomoci různých terapeutických pomůcek.

 

POHYBOVÁ TERAPIE  30minut nebo 60minut

Tato lekce je určena všem klientům, kteří chtějí změnit svůj pohybový vzor, změnit pohybové cítění naučit se zdravě provádět cviky na doma, naučit se nové strečinkové, kondiční, kompenzační cvičení nebo si zacvičit individuální lekci (jógy, pilates a jiné pohybové cvičení) pod vedením lektorky(terapeuta) s manuálním a slovním navedením a kontrolou cvičeních pozic.

 

ON-LINE KONZULTACE, POHYBOVÁ TERAPIE

Je určena všem klientům, kteří nemají možnost navštívit nás osobně nebo jim vyhovuje cvičení v domacím prostředí pod slovním navedením lektorky (terapeuta). Lekce probíhá za připojení přes zoom nebo jinou předem domluvenou aplikace a v předem domluvený čas s lektorkou. Tento typ lekce je vhodný i jako osobní konzultace, jako návod na změnu domácího prostředí (nastavení pracovní plochy, židle, cvičení na doma nebo i jógovou, pilates nebo jinou pohybovou praxi v pohodlí domova.

 

POHOTOVOST

Tato lekce je určena všem klientům s urgentním bolesivým omezením pohybového aparátu, kdy se vám bude snažit lektorka najít termín terapie do 24hod pro úlevu od akutní bolesti. Tato lekce je bez časového omezení a cílem je ulevit od akutních bolestí + konzultace a preventivní individuální cvičební plán na doma.

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUTICKÁ JÓGA

<h3 style="text-align: center;">J&oacute;ga je cesta a jen na tobě zalež&iacute;, jestli po n&iacute; chce&scaron; j&iacute;t.</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

Osobní přístup, spousta nové inspirace, pestrá praxe a mnoho nezapomenutelných zážitků. Tak to je společným cílem těchto mini kurzů. Individuální přístup, který vaši praxi posune dál.
Můžeš být začátečník, můžeš být pokročilý, ale vždy se máš kam posouvat, když máš chuť, radost z pohybu a záměr udělat změnu a něco pro SEBE. Chceš-li se zbavit bolestí a užívat si jógu plnými doušky, dopřej si teď čas pro sebe a nebudeš litovat. Chce to jen udělat první krok a pak už se ti půjde lehce. Prostor bude na vaše dotazy, připomínky, prožitky a na vše, co vás zajímá jak z pohledu těla, tak i v širších souvislostech.

 

Já ti ráda ukážu směr, podpořím tě a pomůžu ti najít tvoji spokojenost.

 

 

 

ZDRAVOTNÍ PILATES

<h1 style="text-align: center;">Kurz pln&yacute; variac&iacute; pro každ&eacute;ho.</h1>

Zobrazit více

Ať už jsi začátečník nebo se mnou cvičíš už dlouho, cílem je udělat si chvilku jen pro sebe. Vyléčit si pohybem své bolístky a navodit si dobrou náladu. Kdo to ještě nevyzkoušel, neví. V malé skupince  máme možnost společně se lépe rozpohybovat tam, kde to tvé tělo potřebuje, uvolnit se, kde se necítí dobře a podpořit ho v tom, co mu jde nejlíp.

 

Tak si udělej čas, přihlas se a zkus to.

 

 

 

TERAPEUTICKÁ JÓGA PRO VŠECHNY

<h3 style="text-align: center;">J&oacute;ga v&scaron;ude kolem n&aacute;s.</h3>

Zobrazit více

Každý má jógu spojenou jen s meditací, relaxací a odpočinkem nebo flexibilitou. Ale jóga má i jiná svá tajemství a krásné cesty skrze pohyb, prožitky, pochopení a léčivou praxi. Máš-li chuť zažít jógu i jinak, neváhej a přihlas se do nového MINI KURZU OD LISTOPADU. 

 

Každou lekci se někam posuneme, povzbudíme své tělo, uvolníme přebytečné napětí a užijeme si krásou jednoduchou pohodu.

 

 

 

PILATES DO FORMY

<h3 style="text-align: center;">V pohybu a v pohodě.</h3>

Zobrazit více

Chceš propojit zdravý pohyb s kondičním cvičením ? Máš chuť své tělo dostat do formy a do pohody ?

Nabízím ti intenzivní lekci zaměřenou na celé tělo. Nebude to o výkonu, ale o smysluplném cvičení, které ti zaručí lepší pocit a dobrou náladu. Během kurzu si užijem s různými pomůckami,  využijeme spousty účinných cviků a hlavně jejich variabilitu, ketrou naše tělo tak potřebuje.

 

Zbytečná síla je zbytečná.

 

 

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA v souladu s dechem a RELAXACÍ

<h1 style="text-align: center;">Jemn&aacute; j&oacute;ga v souladu s dechem a muziko-relaxac&iacute;</h1>

Zobrazit více

28.11.2021  od 18-20hod

máme pro vás všechny bez rozdílu jógové praxe připravenou krásnou lekci

TERAPEUTICKÉ JIN JÓGY V SOULADU S dechem a s  MUZIKO-RELAXACÍ 

Lekce bude mít dvě části.V první své tělo krásně vyladíme a plně se ponoříme do těch nejhlubších vrstev  pánevního dna s plnou pozorností jen a jen na sebe (bez použití zraku).

Ve druhé polovině lekce vás Aélka skrze krásné zvuky rozvybruje a pohladí svým jemným dotekem skrze ajurvédskou masáž.

Zaručeně budete z lekce odcházet s příjemným pocitem, odpočinutí a plní energie.

Nechte se tedy hýčkat, opečovávat a užijte si chvilky jen pro sebe.

těšíme se na vás Adélka paštěková a Silvie Krčmová

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÁ TERAPIE S FYZIOTERAPEUTKOU

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;NAB&Iacute;DKA SLUŽEB INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; POHYBOV&Eacute; TERAPIE</h1>

Zobrazit více

DIAGNOSTIKA ...vyšetření a diagnostika pohybového aparátu, konzultace ......30min/500kč

MANUÁLNÍ TERAPIE ....ošetření pohybového systému ......30min/ 500kč ...60min/ 900kč

POHYBOVÁ TERAPIE ...individuální pohybová terapie ....30min/500kč ....60min/ 900kč 

VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+POHYBOVÁ TERAPIE ......90min/1200kč

POHOTOVOST.... terapie s termínem do 24hod pro urgentní bolestivé stavy .....1500kč/bez časového omezení 

MANUÁLNÍ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;">Každ&yacute; vědom&yacute; dotek, jemn&yacute; kontakt, c&iacute;len&aacute; terapie um&iacute; změnit a propojit cel&yacute; povrchov&yacute; syst&eacute;m těla.</h2>

Zobrazit více

Tyto změny mají za následek změnu vnitřního prostředí. Cílem manuálních terapií a technik je uvolnit, nastimulovat změnit napětí povrchu tak, aby došlo ke zmeně napětí do co nejhlubších vrstev tkání. Lze nimi ovlivnit pohyblivost, pružnost, stabilitu i koordinaci. Techniky které vám nabízíme jsou :

 

- mobilizace měkkých tkání

- fasiální stretch

- manuální korekce

- relaxační manuální techniky

- regenerační doteková terapie

- jemné stimulační techniky

- hloubková doteková terapie

- techniky s využitím různých rehabilitačních pomůcek

- techniky, masáže pečující o jizvy

 

DIAGNOSTIKA A VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

<p>Každ&yacute; pohyb, napět&iacute;, zbarven&iacute; kůže, bolest .... v&aacute;m může prozradit, co v&aacute;m pomůže.</p>

Zobrazit více

Cílem diagnostiky najít skrze vyšetření pohledem, dotekem funkčními testy, anamnézou  a jinými vstupy vhodnou terpaii pro klienta tak, aby se cíleně vyřešil jho záměr návštěvy.

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÁ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;"><strong>Kžd&yacute; pohyb v&aacute;m prozrad&iacute;, jak&yacute; m&aacute;te vztah ke sv&eacute;mu tělu, jak ho použ&iacute;v&aacute;te, regenerujete a jak mu můžete pomoci od bolesti.</strong></h2>

Zobrazit více

Cílem pohybové terapie je co nejvíce vyčíst z vašich pohybů, co vašemu tělu dělá dobře, co potřebuje, jak ho můžete změnit tak, aby vás přestalo bolet a cítili jste se dobře ve svém těle.

ON LINE KONZULTACE, POHYBOVÁ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;">Konzultace a cvičen&iacute; z pohodl&iacute; domova</h2>

Zobrazit více

ddddd