Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU se Silvou

Přítomnost v sobě a naše prožitky nám pomáhají najít si vlastní cestu k sebepoznání.

Zobrazit více

Já vám budu jen průvodcem na vaší cestě a vy si sami rozhodnete jakou rychlostí, silou, vytrvalostí, pohybem, směrem se vydáte...... Skrze poznání svého těla, pomalu docílíte sebepoznání i svého nitra, emocí a pochopíte i to, jak vypadáme na venek, je zrcadlem našeho vnitřního já a toho, jak se ve svém těle cítíme.
Lekce budou probíhat v pomalém tempu tak, aby jste měli čas se plně v pozici uvědomit, procítit a pochopit proč, jak a co se ve vašem těle děje. Já vás budu v průběhu cvičení navádět, pomáhat vám a vysvětlím vám a ukážu, jak v jednoduchosti je krása vašeho bytí. 
Moje hodiny jógy jsou přizpůsobeny dnešní populaci a jejich anatomické jedinečnosti a  tak při svých hodinách využívám různé pomůcky (bloky, polštáře, deky..). Současně dávám klientům prostor pochopit význam každého jejich pohybu, ale i důležitost relaxace, meditace a práce s vlastním tělem, dechem a myslí.

 

      "CHCEŠ-LI ZNÁT SVOJI BUDOUCNOST, POZORUJ SE V PŘÍTOMNOSTI....."

                                                                                                                                Budha

 

 

 

 

REHABILITAČNÍ Jóga v popruzích

Cvičíte jógu a při tom se v některých pozicích necítíte dobře? Nebo naopak jste jógu ještě nikdy nacvičili a bojíte se,že na to nejste dost pružní?

Zobrazit více

Jedinečné využití gravitace, poznání tajemství jógových ásán v modifikaci v popruhu ve spojení s rehabilitačními technikami a využitím principů zdravého pohybu může i jógovému začátečníkovi ukázat ty njelepších účinky, které jóga nabízí.

Nebo naopak i zkušený jogín pochopí, že se může vždy posunout dál ve své praxi a že cesta jógy je nekonečná.

V lekcích využívám kromě popruhů i pružné popruhy, bločky, deky a jiné rehabilitační pomůcky. Lekce je vedená v pomalém tempu a pozice je vždy přizpůsobena každmu klientovy podle jeho fyzických možností tak, aby účinek pozice byl co nejblahodárnější na tělo i mysl.

 

 

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

Terapeutická jin jóga je spojením jógových ásán v modifikaci s nejrůznějšími pomůckami a fascialními technikami s cílem uvolnění nejhlubších struktur - měkkých tkání, fascií.

Zobrazit více

Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - dynamická. V Jin józe je pozornost věnována působení na pojivové tkáně vazy, šlachy. Každá pozice se na začátku přizpůsobí každému klientovy pomocí různých pomůcek tak, aby se cítil v pozici bezpečně, klidně, uvolněně a pohodlně a aby jeho povrch těla a to nejen svaly, mohl být naprosto zrelaxovaný a veškerá pozornost pak byla věnována nejhlubším vrstvám. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné uvolnění pojivové tkáně.

Někdy je Jin jóga pro mnohé klienty náročnou praxí klidné síly, neboť nedokáží tak dlouho nic nedělat a udržet pozornost se svým tělem, dechem a sami se  sebou. Uuvolňování právě této ztuhlosti a to nejen na fyzické úrovni, otvírá prostor k té emoční očistě.

Jin jóga je výborným doplněním  dynamických stylů jógy, ale je současně velmi účinnou a důležitou protiváhou hektického světa, který nás v dnešní době obklopuje.

MEDICAL JÓGA THERAPY

Medical jóga je spojením tisíce let staré vědy jogínů s poznatky z výzkumu evoluce, moderní medicíny a anatomie lidského těla.

Zobrazit více

V techto lekcích jde o to, abychom následovali zákony přírody a prožívali je ve vlastním těle, poslouchali ho, co je pro nás přirozené a používali to i v běžném životě.

Během lekce pochopíte jak se anatomicky správně a s respektem ke svému tělu dostanete do jógové pozice a jak ji využijete co nejlépe pro vlastní zdraví.

Medical jóga THERAPY znamená cvičení v malé skupince klientů s maximálním osobním přístupem lektora. Lekce je vždy vedena úrovní klientů a jejich intuicí.

Ke cvičení budeme využívat různé pomůcky, jak tomu bylo i u starých jogínů, společně objevíme cestu svého dechu a v závěru lekce nahlédneme do svého nitra skrze kouzlo meditace.

FYZIO PLATES THERAPY se Silvou

FYZIOPILATES THERAPY znamená cvičení v malé skupince 10ti klientů s maximálním osobním přístupem lektora ke klientovi a cílem je předat klientovi co nejvíce znalostí a informací o jeho vlastním těle a pomoci mu tak na cestě k jeho vlastnímu sebepoznání a osobní praxi.

Zobrazit více

Každý klient bude mít osobní přístup lektorky s cílem dosáhnout těch nejlepších teraeutických účinků, které cvičení nabízí se zaměřením na zdravotní omezení klienta - bolesti zad, ramene, poúrazové stavy. Všechny pozice budou vždy přizpůsobeny klientovi na míru přímo dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Ke cvičení budeme využívat všechny moderní rehabilitační pomůcky a to vždy s ohledem na cíl lekce každého klienta. Prostor bude i na osobní dotazy a konzultace.

Pilates PRO ZAČÁTEČNÍKY

Piilates BASIC je určen pro všechny, kteří chtějí začít s cvičením PILATES.

Zobrazit více

Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo, základní principy pohybu, poznat svůj dech a pomocí 15ti základních Pilates cviků tyto principy použít. Kurz je určen pro úplné začátečníky, bez rozdílu zdravotního omezení. Cvičí se v malé skupince max 8 klientů a každý klient je během lekce pod odborným dohledem kvalifikované leketorky, s kterou může během cvičení konzultovat své pocity,cviky,... Po absolvování tohoto kurzu by měl každý klient znát :

- principy pohybu

- základní anatomické body na těle

- vlastní sílu a rozsahy

- práci se svým dechem i tělem

Po dokončení tohoto 3.měsíčního kurzu může klient dále pokračovat v jakémkoli kurzu Rehabilitační Pilates nebo Pilates Method Clinic.

Těšíme se na vás lektorky Silvie ,Věra a Lenka

 

MOJE TĚLO - WORKSHOP

​V průběhu celého roku bude vždy každý měsíc jeden workshop se zaměřením na jdnu část těla.

Zobrazit více

Jednotlivé workshopy budou na sebe navazovat,ale kdo chce může přijít jen na konkrétní část. Cílem workshopu bude seznámit vás blíže s jednoduchou anatomií, jak vlastně klouby a svaly v našem těle fungují, jaké cvičební pomůcky lze využívat při cvičení a jak si pomoci od akutní bolesti a proč vlastně bolest v této oblasti vzniká. Společně se pokusíme najít jejich příčinu a prostor bude vždy i na vaše dotazy.
Sérií workshopů vás bude provázet fyzioterapeutka a pohybová specialistka Silvie Krčmová

FYZIO PILATES INTENZIV se Silvou

Lekce FYZIO Pilates INTENZIV jsou určeny pro širokou veřejnost,nejen pro klienty jako kompenzace dlouhodobé statické záteže z práce, ale i pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat se svým tělem a

Zobrazit více

pochopit principy ZDRAVÉHO pohybu.

Lekce jsou zaměřeny především na vnímání těla v pohybu, pochopení principů zdravého pohybu, využití vlastního dechu jako léčebného prostředku v kombinaci s Pilates cviky a nejmodernějšími technikami z oboru fyzioterapie.
FYZIO PILATES
je pokračování kurzu PILATES  BASIC, který je určen pro začátečníky.

Lekce probíhají formou uzavřeného kurzu ve skupince s max. počtem 16ti klientů s cílem intenzivního využití Pilates cviků v kombinaci s  nejmodernějšími poznatky z oboru fyzioterapie a jinými cvičebními koncepty (PNF, Spiraldynamic, Feldenkrais, Pánevní dno, Pilates Clinic Method, Brunkow, Vývojová kineziologie, DNS..) ..

Každičký klient mi dává možnost hlouběji nahlédnout pod povrch našeho těla, jak funguje, jak který pohyb lze provést co nejzdravěji a jak se zbavit bolestí pomocí naprosto perfektního cvičebního konceptu, který má hluboké kořeny v józe a je obohacen o nejmodernější rehabilitační techniky.

Při cvičení používám nejmodernější rehabilitační pomůcky jako např. Bossu, Roller, Ježek ,S-ball,Theraband a jiné...

těším se na vás fyzioterapeutka a pohybový specialista Silvie Krčmová

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE SILVOU

Po mnohaletých zkušenostech z oboru fyzioterapie v kombinaci s

Zobrazit více

myofasciálními technikami, Spiraldynamik konceptem, Pilates Clinic method, DNS konceptem, PNF konceptem a využitím principů zdravého pohybu, pilates cvičení a jógových ásásn, jsem se rozhodla nabídnout své terapeutické znalosti v rámci individálních lekcí, kde bude vždy cílem klientův záměr, ať už léčebný (po úrazech, se zdravotním omezením)  nebo v rámci prohloubení své praxe o svém těle a jeho možnostech zdravého pohybu. Lekce bude trvat dle domluvy od 60-120minut a budete mít možnost vybrat si:

 

1.Terapeutická lekce - určena pro klienty se zdravotním omezením 

2. Cvičební lekce - určena pro klienty bez zdravotního omezení 

3. Kombinovaná lekce -  určena pro všechny klienty bez rozdílu omezení

4. Diagnostika - vhodná před každo z výše jmenovaných lekcí 

 

 

 

 

KURZ DIASTÁZA - PREVENCE A TERAPIE

Často se o své břicho staráme hlavně z venku o to jak vypadá,ale víme jak to funguje pod povrchem? Až 90% a nejen žen má potíže s DIASTÁZOU a proto jsem se rozhodla pro tyto kurzy, kdy během jednoho měsíce, vždy ve středu od 18-20hod v počtu max. 8osob se budeme tomuto tématu věnovat. Cílem kurzu je pochopit souvislosti DIASTÁZY s vlastním tělem a možná najdete i jiné příčiny vašich obtíží nebo naopak se vám podaří rozklíčit dlouhodobé bolesti např. v oblasti zad. Všechno se vším v našem těle souvisí a věřte, že BŘICHO je právě jednou z klíčových oblastí.

Zobrazit více

Diastáza - rozestup břišních svalů je často skrytou příčinou různých potíží, ať už související s

s opěrnou funkcí - bolesti zad z důvodu povolených břišních svalů

pohybovou - nesprávné zapojení břišních svalů povyslé břicho

trávicí soustavou - bolesti břicha, potíže s trávením

dýchací soustavou - obtíže s dechem, astma

imunitou 

a v neposlední řadě i s  našimi emocemi.

A právě všem těmto souvislostem se budeme společně věnovat, poznávat a hledat různé příčiny bolestí ve svém těle ve spojení s DIASTÁZOU. Břišní stěna není jen schránkou našich orgánů, ale především je odrazem navenek toho, co se děje uvnitř nás.

Diastáza může být nejen příčinou různých bolestí, ale taky může mít velký význam na činnost našich vnitřních orgánů a našeho pohybového aparátu a to především našeho pohybového  stereotypu.

Pokud se chcete o svém břiše dovědět víc nebo máte

- diastázu po operaci břicha

- funkční  diastázu

- poporodní diastázu

- potíže s pánevním dnem

- diastázu z přetížení z práce

- jako důsledek nevhodného posilování

nebo vlivem neustálého stresu, pak společně určitě najdeme tu správnou cestu.

Nikdy není pozdě začít a vždy je dobré to alespoň zkusit.

 

Těším se na Vás fyzioterapeutka a pohybová specilaistka Silvie Krčmová

 

RANNÍ JÓGA PRO SEBE

Tento kurz bude mít vždy 4 lekce, které budou na sebe navazovat a průběh každé lekce bude podle přání a cílů samotných klientů. Lekce josu určeny opravdu pro každého s omezeným početem klientů na lekci max.10.osob tak, aby byl zajištěn osobní přístup lektorky ke každému klientovi.

Zobrazit více

Klid, jemnost, lehkost, trpělivost to je cesta kterou vás povedu a společně se pokusíme přiblížit každý ke svému cíli nalezení svého vnitřního klidu a sebepoznání.

Lekce bude v pomalém duchu, za využití nejrůznějších pomůcek tak, aby naše pozornost byla plně věnována těm nejjemnějším niancím v našem těle a aby jsme měli dostatek času na účinné a jemné uvolnění. Ale neopomeneme v lekci ani dechové techniky, meditace a vědomou relaxaci.

 

Kdo stále někam spěcháte a za něčím se ženete, přijdte se na chvilku zastavit a strávit sami se sebou svůj volný čas těším se na vás Silvie ....

 

VÍKEND PRO SEBE 8-10.2.2019

Kdo si chcete udělat VÍKEND JEN PRO SEBE pak máte jedinečnou příležitost A POKUD CHCETE TENTO POBYT VĚNOVAT NĚKOMU JAKO DÁREK NA VÁNOCE, RÁDA VÁM VYROBÍM POUKAZ

Zobrazit více

TERMÍN:

8.-10.2. 2019  pátek až neděle

Statek Samsara http://www.penzion-samsara.cz/

za cenu 2700kč  - v ceně pobytu je 2x ubytování,2x snídaně formou bufetu , 2x  večeře výběr z několikati jídel předem,2x ranní meditace, 4x cvičební lekce 

 PÁTEK 

18-19hod Harmonizujítí terapeutická JIN JÓGA cesta sebepoznání skrze praxi tiché síly 

19-19:30hod Vědomá RELAXACE a její blahodárné účinky na tělo i mysl

SOBOTA 

7:30-8hod  Jemná ranní MEDITACE A PRANAJÁMA chvilka pro sebe

8-9hod FASCIÁLNÍ JÓGA  krásná cesta sebepoznání ve stylu flow

18-19hod JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU  síla a jemnost v jednom pohybu

19- 19:30  RELAXACE +VEČERNÍ RITUÁLY cesta vnitřního klidu

NEDĚLE

7:30-8hod Jemná ranní MEDITACE A PRANAJÁMA cesta do svého nitra

8-9hod MEDICAL JÓGA  a její léčivé úcinky skryté v ásánách

Těšit se můžete na krásnou přírodu, prostředí, jído i zázemí na cvičení, relaxaci,spousty užitečných a cenných informací nejen z mých úst, ale především ze svých prožitků a zážitků ze cvičení a hlavně si užijete čas a prostor jen a jen pro sebe. 

Vaše rezervace bude platná po uhrazení zálohy 1000kc na č. ú. 2500930748/2010 do poznámek uveďte svoje jméno a SAMSARA. KAPACITA POBYTU JE OMEZENA NA 16.OSOB.

Potřebujete- li znát i jiné informace k pobytu můžete mi napsat na email. silviekrcmova@email.cz nebo tel. 777346082

Podrobné informací obdržíte emailem týden před konanou akcí.

Storno podmínky pobytu

Pokud se nebudete moci pobytu zůčastnit a nebudete mít za sebe náhradníka, pak prosím počítejte se storno podmínkami :

 

Pokud zrušíte pobyt:

  • 7 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování
  • 14 – 7 dnů před příjezdem – poplatek 70 % z ceny ubytování 
  • 21 – 14 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování
  • 28 - 21 dnů před příjezdem – poplatek 30 % z ceny ubytování

 

Pokud by se vyskytla naléhavá situce, po domluvě s lektorkou se podmínky mohou zmněnit.

 

TĚŠÍM SE NA VÁS KRÁSNÉ A ODVÁŽNÉ ŽENY LEKTORKA POBYTU SILVIE KRČMOVÁ

 

 

Diastáza 2. a pánevní dno v souvislostech

Tento navazující minikurz má 4 lekce 2x 2hod a je zaměřen na propojení teoretických i praktických zkušeností z prvního kurzu diastáza - rozestup bř. svlů terapie a prevence.

Zobrazit více

Tyto lekce budou více praktické a budou zaměřené na pochopení souvislostí diastázy s pánevním dnem.

Obsahem bude :

- diastáza v praxi i v životě

- pochopení spolupráce svalů CORE

- propojení svalů břicha a pánevního dna

- dech - diastáza - pánevní dno

- vaše dotazy a integrace do života

Celým kurzem vás oětt bude provázet fyzioterapeutka a lektorka zdravého pohyu Silvie Krčmová

KURZY PRO ŽENY

ŽENA JE LÁSKA láska znamená mateřství, víru, podporu,domov...něhu,obětavost,vše to krásné dobré co je v nás ..... A proto jsem ráda, že v našem centru budeme mít lektorku, která se s námi podělí o své zkušenosti, provede nás cestou ke svému ŽENSTVÍ a pomůže nám objevit v sobě to krásné a společnĚ se napojíme na své kořeny, z kterých čerpámě svou moudrost a vnitřní sílu.

Zobrazit více

ŽANETA SLOVÁČKOVÁ je nejen kouzelná bytost, ale především žena, která svojí něhou a ochotou a krásnou povahou dokáže v každé z nás to kouzlo objevit.
Každá z nás hledáme něco jiného a tak máte na výběr, kde svoji krásnou cestu poznání zažnete :

 

ÚVODNÍ SEMINÁŘ  POZNEJ SVÉ PÁNEVNÍ DNO

 

CESTA DO PÁNEVNÍHO DNA CELODENNÍ WORKSHOP

 

KURZ PÁNEVNÍ DNO 1

úterý  4x 120 minut

čtvrtek  4x 120 minut

 

CYKLICKÁ ŽENA 

čtvrtek  16:30 - 17:30 HOD

 

PROŽITKOVÉ MEDITACE A RELAXACE

úterý 18: 30 - 19 :30hod OTEVŘENÁ LEKCE

Prožitkové relaxace a meditace

V jednoduchosti je síla, proto vydejme se společně a najděme to prosté, jednoduché, smysl našeho bytí ...

Zobrazit více

... skrze cestu sebepoznání svého vnitřního já ....

Lektorka: Mgr. Žanet Slováčková

(dotykový a pohybový specialista)

Začátek kurzu:

Cena: 1000 Kč (10 lekcí) Vaše rezervace je platná uhrazením zálohy 300 Kč do konce prosince 2018.

Č.ú.: 283293615/0300 (do poznámky v platbě napsat vaše jméno a Meditace)

Možnost zakoupení formou DÁRKOVÉHO POUKAZU J

Přihlášky: Jóga Pilates centrum Přerov, Žerotínovo nám. 14

Mgr. Žanet Slováčková, tel.: 739046716

e-mail: centrumcestarka@seznam.cz

 

Vydejme se společně na cestu ztišení a odevzdání se vnitřnímu prožitku, na cestu k vlastnímu vědomí, klidu a harmonii duše … Vždyť

v každém z nás je ukryt Avatar a jeho dechberoucí svět…

Těší se na vás Žanet

 

 

 

CESTA DO PÁNEVNÍHO DNA - celodenní workshop

Tento krásný ukázkový celodenní workshop bude na principech OBJEVIT - POCHOPIT - PROPOJIT a kdo budete mít čas a chuť se vydat touto cesou poznání ke svému středu těla, pak neváhejte a udělejte ten první krok sami k sobě. Začátek kurzu: neděle 9.3. 2019 9.00 – 18.00 hod. 1600 Kč (8 hodin) Vaše rezervace je platná uhrazením zálohy 500 Kč do 15. února 2019. Č.ú.: 283293615/0300 (do poznámky v platbě napsat vaše jméno a Pánevní dno) Možnost zakoupení formou DÁRKOVÉHO POUKAZU

Zobrazit více

HARMONOGRAM :

O jak vypadá pánevní dno a k čemu slouží

O mýty a omyly o pánevním dnu

O pánevní dno a držení těla (střed, core, břišní a zádové svaly)

O dech a pánevní dno

O techniky cvičení a relaxace

O emoce, nemoce a pánevní dno

O jak skrze pánevní dno čerpat energii (cvičení proti stresu a únavě)

O pánevní dno v souvislostech (močová inkontinence, těhotenství, menstruace i menopauza, bolavá záda, pokles dělohy, sexualita, rozestup břišních svalů)

O pánevní dno jako inspirace na cestě za ženstvím, ženskou silou a intuicí, za ženou v nás

Přihlášky www.jogapilatescentrum.cz/rozvrh

Mgr. Žanet Slováčková, tel.: 739046716, mail: centrumcestarka@seznam.cz

 

Na principech OPP (Objevit-Pochopit-Propojit) objevíte své pánevní dno a pochopíte, jak to všechno funguje. Pokračovat můžete v navazujících kurzech PÁNEVNÍ DNO I. - Cesta do pánevního dna a PÁNEVNÍ DNO II. – Pánevní dno v radosti, pohodě a pohybu; kde vše v celistvosti propojíte…Těší se na vás Žanet.

CYKLICKÁ ŽENA - pro ženy

Krásou Bohyní jsme každá z nás, jen máme tolik málo času na sebe, že ji ani nemáme možnost poznat,objevit,propojit se s ní a cítit se v ní ....

Zobrazit více

tento krásný kurz vás navede jak se Bohyní nejen pro sebe samotnou stát,ale jak si tuto roli užívat a umět to vnitřní kouzlo rozdávat kolem sebe ....

 

Lektorka: Mgr. Žanet Slováčková (dotykový a pohybový specialista)

 

Začátek kurzu: čtvrtek 10. ledna 2019 16.30 hod.

 

Cena: 1200 Kč (10 lekcí)

Vaše rezervace je platná uhrazením 1200kč na

Č.ú.: 283293615/0300 (do poznámky v platbě napsat vaše jméno a cyklická žena ).

Možnost zakoupení formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

 

Přihlášky: Jóga Pilates Centrum Přerov, Žerotínovo nám. 14

Mgr. Žanet Slováčková, tel.: 739046716

 

Každý čtvrtek Vás zvu na Cestu Ženy… Neboť ŽENA JE LÁSKA a láska znamená mateřství, víru, podporu, domov, rodinu, něhu, obětavost, vytrvalost, pochopení... Tohle všechno a ještě mnohem více je ŽENA. Proto buďme vděčné, že jsme ženami, učme se milovat naši vnitřní ženu, rozvíjejme naše ženství, hýčkejme naši ženskou duši, žijme v napojení na naše kořeny, čerpejme z moudrosti našich předků a nezapomínejme, že VŠECHNY JSME BOHYNĚ... S tím vším budeme "pracovat", ale hlavně se budeme setkávat, budeme sdílet a předávat si kamínky z našich cest...

Těší se na Vás Žanet ☺

KURZ PÁNEVNÍ DNO 1

Od ledna 2019 budou úterní a čtvrteční večery patřit tajemnému, hlubokému, nepostradatelnému a jedinečnému DNU PÁNEVNÍMU. Na KURZU PÁNEVNÍ DNO I Cesta do pánevního dna, se dozvíte, jak pánevní dno vlastně vypadá, k čemu slouží, jaké mýty a omyly se o něm stále šíří.

Zobrazit více

Otestujete si vlastní tělo, zjistíte kondici  vašeho pánevního dna a najdete tak možná i odpověďi na otázku, zda posilovat či relaxovat, jak o své pánevní dno pečovat a jak ho používat.

Získáte představu o tom, jak  je dobrá funkce pánevního dna podmíněna  dechem a držením těla; naučíte se, jak skrze pánevní dno čerpat energii a pochopíte souvislosti  vašich potíží v kontextu s  pánevním dnem (močová inkontinence, těhotenství, menstruace či menopauza, bolavá záda, pokles dělohy, sexualita, diastáza apod.)

Cestou poznání Vás bude provázet dotykový a pohybový specialista Žaneta Slováčková

ZDRAVÝ SED

Tento workshop je určen opravdu pro každého,neboť všichni většinu dne prosedíme. Ale vlivem špatných návyků se stal ze sezení ten nejškodlivější zlozvyk pro naše tělo.Tak pokud chcete vědět, jak to můžete ovlivnit vy sami, pak přijďte na tento workshop plný teoretických i praktických informací, které vám zaručeně pomohou. Probereme společně celé vaše tělo od hlavy až k patě v sedě.

Zobrazit více

PROGRAM :

zaměříme se na tzv. hygienu sedu - aktivní sed

jak si velmi jednoduše můžete zacvičit kdykoli během pracovní doby

co je příčinou vaší únavy z práce a bolestí hlavy

sed v jógových pozicích a při cvičení pilates

statický sed x dynamický sed

jaké pomůcky nebo spíše ortézy v práci NEpoužívat

příčiny bolestivých loktů, zápěstí, ramen

dech - bránice - pánevní dnoa jejich NEaktivita v sedě

MONTESSORI workshop - máme doma předškoláka

Pokud jste slyšeli o montessori přístupu, jistě tento inspirativní workshop oceníte, zvlášť pak pokud máte doma předškoláčka :) jako já. Tento třídílný teoreticko - praktický workshop bude zaměřený na děti v předškolním věku s tím, že v nich najdete určitě inspiraci i pro děti starší i mladší, pro učení se doma, ve škole, v kurzech pro děti ...v životě :)

Zobrazit více

Průvodcem nám bude Mgr. Lenka Dokoupilová - absolventka kurzů Montessori pedagogiky 1,2,3 a lektorka tohoto konceptu v dětské skupince Jasínka.

Workshop jsme rozdělili do tří částí, které na sebe budou navazovat a informace z nich můžete využít nejen u svých předškoláčků, ale i dětí mladšího i staršího věku.

Cílem workshopu bude ukázat vám i jinou cestu vzdělávání svých dětí a možná vám pomůže otevřít v sobě skryté učitelské vlohy.

Učení není jen mučení, ale je to proces poznávání, toužení po něčem novém, pochopení, rozvíjení skrze všechny své smysly, využití senzitivního období, intuice a poučení se z vlastních zkušeností.

HARMONOGRAM 1. části :

9-10 představení konceptu, úvod, senzitivní období - co to je a jak je využít

10-11 jak zlepšit početní představivost - využití Montessori pomůcek

11-12 co je "chyba" učení- zkoušení- testování

závěrečná debata, konzultace, prostor pro vaše dotazy

Těšíme se na Vás Silvie Krčmová fyzioterapeutka a Mgr. Lenka Dokoupilová montessori pedagogika

 

ŽENY V KRUHU, SPIRÁLE A CYKLU

Víkendový seminář pro ženy Kde:Rekreační středisko Bílá Holubice,chata Marie Kdy: 15.–17. března 2019

Zobrazit více

 

Lektorky:

Martina Juřenová, autopatickýporadce, terapeut EFT, Metamorfní techniky, Mistr Reiki

Mgr. Žanet Slováčková, dotykový a pohybový terapeut, průvodce na vědomé Cestě

 

Víkendový pobyt pro ženy,o ženách a se ženami, jiný rozměr ženství, rozvoj intuice a kreativity, práce s tělem, myslíi emocemi, bytí s přírodou a vpřírodě... Vydejte se s námi na nevšední víkendový pobyt v ženském kruhu, v pohybu spirály a v rytmu ženského cyklu.

Jako už mnohokráte jej pořádáme vprostředí přírodního parku Moravice v Oderských vrších

Na své cestě se učíme vnímat sebe, svou cestu, svá přání a plnit si své sny. Ptáme se, co se máme naučit, co vidět a cozměnit.

 

Pojďte to zkusit s námi :

Shinrin-yoku (lesní terapie pro zdraví a relaxaci)

Srdce(pohled na srdce zhlediska medicíny, tradiční čínské medicíny, reflexní terapie, bylinky na podporu srdeční činnosti, vztahy zpohledu srdce, srdce vrámci čakerného systému, meditace na srdce, jak vnímat svoje srdce, tvoření srdcem, srdce vpřírodě)

Moudrost a síla ženské pánve (pohled do hloubky naší pánve nejen na fyzické úrovni)

Tajemství vnitřní ženy (jak a proč nám NE-funguje pánevní dno)Ladění emocí(techniky čištění na emoční a energetické úrovni: "přerušování pout", "pálení smluv", "emoční mandala" apod.)Pánevní hodiny(autoterapeutické techniky na uvolnění bederní i krční páteře, flexibilitu hrudníku a práci s vlastní tělem)

Čchi-kung pro ženy (Budeme se učit lépe vnímat sama sebe, naslouchat, co tělo potřebuje. Zdraví naší pánve, hormonální rozproudění, coje třeba u ženy nejvíce vyživit, cviky na posílení hlubokých stabilizačních svalů).

Těší se na Vás Martinaa Žanet

 

„Přestaň se bát toho, co se může pokazit, a raději mysli na to, co se může podařit.“

Cena zahrnuje 3400kč : KURZOVNÉ + skripta + 2x nocleh+ 2x plná penze(pátek/večeře neděle/oběd)

 

REZERVACE:

Martina Juřenová, tel. 725117781, m.jurenova@seznam.cz, www.eft-martina.cz

Žanet Slováčková,tel.739046716, centrumcestarka@seznam.cz, www.centrumcestarka.cz