Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU se Silvou

Přítomnost v sobě a naše prožitky nám pomáhají najít si vlastní cestu sebepoznání.

Zobrazit více

Já vám budu jen průvodcem na vaší cestě a vy si sami rozhodnete jakou rychlostí, silou, vytrvalostí, pohybem, směrem se vydáte...... Skrze poznání svého těla, pomalu docílíte sebepoznání i svého nitra, emocí a pochopíte i to, jak vypadáme na venek, je zrcadlem našeho vnitřního já a toho, jak se ve svém těle cítíme.
Lekce budou probíhat v pomalém tempu tak, aby jste měli čas se plně v pozici uvědomit, procítit a pochopit proč, jak a co se ve vašem těle děje. Já vás budu v průběhu cvičení navádět, pomáhat vám a vysvětlím vám a ukážu, jak v jednoduchosti je krása vašeho bytí. 
Moje hodiny jógy jsou přizpůsobeny dnešní populaci a jejich anatomické jedinečnosti a  tak při svých hodinách využívám různé pomůcky (bloky, polštáře, deky..). Současně se snažím klientům vysvětlit význam každého jejich pohybu, ale i důležitost relaxace, meditace a práce s vlastním tělem, dechem a myslí.

 

      "CHCEŠ-LI ZNÁT SVOJI BUDOUCNOST, POZORUJ SE V PŘÍTOMNOSTI....."Budha

 

 

 

 

REHABILITAČNÍ Jóga v popruzích

Cvičíte jógu a při tom se v některých pozicích necítíte dobře? Nebo naopak jste jógu ještě nikdy nacvičili a bojíte se,že na to nejste dost pružní?

Zobrazit více

Jedinečné využití gravitace, poznání tajemství jógových ásán v modifikaci v popruhu ve spojení s rehabilitačními technikami a využitím principů zdravého pohybu může i jógovému začátečníkovi ukázat ty njelepších účinky, které jóga nabízí. Nebo naopak klient, který je ostřílený jogín pochopí, že se může vždy posunout dál ve své praxi a že cesta jógy je nekonečná.

V lekcích využívám kromě popruhů i pružné popruhy, bločky, deky a jiné rehabilitační pomůcky, lekce je veddená v pomalém tempu a přizpůsobena každmu klientovy.

 

 

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

Terapeutická jin jóga spojuje jógové ásány v modifikaci s nejrůznějšími pomůckami a fascialními technikami pro hlubší uvolnění měkkých tkání - fascií.

Zobrazit více

Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - dynamická. V Jin józe je pozornost věnována působení na pojivové tkáně vazy, šlachy, fascie, klouby, ale i svaly z pohledu dlouhé výdrže v pozici. Každá pozice se vždy na začátku přizpůsobí každému klientovy pomocí různých pomůcek tak, aby se cítil v pozici bezpečně, klidně, uvolněně a pohodlně a aby jeho povrch těla a to nejen svaly, mohl být naprosto zrelaxovaný a veškerá pozornost pak byla věnována hlubokým vrstvám. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Někdy je Jin jóga pro mnohé klienty náročnou praxí klidné síly, neboť nedokáží tak dlouho nic nedělat a udržet pozornost se svým tělem, dechem a sami se  sebou. Uuvolňování právě této ztuhlosti a to nejen na fyzické úrovni, otvírá prostor k té emoční očistě.

Jin jóga je výborným doplněním  dynamických stylů jógy, ale je současně velmi účinnou a důležitou protiváhou hektického světa, který nás v dnešní době obklopuje.

MOJE TĚLO - NOHY a vbočený palec

Nohy jsou kořeny našeho těla, které nás spojují se zemí a nesou nás celým naším životem a proto potřebují výjmečnou pozornost.

Zobrazit více

Nohy jsou základnou našeho těla a palec je mozkem každého našeho pohybu. Často těm nejmenším částem těla věnujeme nejméně pozornosti, ale při tom mají na naše tělo ten největší vliv. Kažý druhý člověk dnešní doby nemá zdravé nohy a nejčastěji se jedná právě o tzv. vbočený palec. Málo kdo ale ví, že cvičení je nejlepší lék a že zoperovaný palec již nikdy nezíská zpět svoji nezastupitelnou funkci nejen při odraze, dopadu ale hlavně při stabilitě celého těla. A to nemohu opomenout estetický vzhled nohy v minulosti často zmiňovaný symbol krásy, který trápí každou druhou ženu.
A proto chcete-li něco na tom zmněnit, nebo předejít případným potížím spojeným s vbočeným palcem, pak je tento workshop určen právě vám.


HARMONOGRAM WORKSHOPU:
1. Jednoduchá 3d anatomie -pro pochopení souvislostí
2. Vysvětlení klenby nohy - příčné, podélné
3. Noha a její funkce v našem těle
4. Diagnostika vbočeného palce z pohledu fyzioterapie
5. Nejčastější příčiny vbočeného palce a jejich řešení
6. Autoterapie nohy
7. Cvičení s pomůckami nejen na vbočený palec
8. Výběr vhodné obuvi
9. Odpovědi na vaše dotazy
10. Cvičení na doma i do života - práce, sport ...

Celým workshopem vás bude provázet fyzioterapeutka, pohybová specialistka a  lektorka Pilates clinic Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - PÁNEV

Pánev je jedna z nejdůležitějších částí našeho těla,ktera má vliv jak na orgány uložené v ní, tak i na celý osový aparát. Pánev je někdy právem nazývána středem našeho těla. Ale otázkou je, kde každý z nás cítíme svůj vlastní střed? Umíte si uvědomit svoji pánev a to nejen v klidových pozicích, ale i v pohybu? Pánev má úzkou souvislost nejen s našimi kyčelními klouby - jako jejich jamka, ale i s páteří - je jejím nosníkem, ale stejně tak je spojena i s ramením kloubem nebo naším hrudníkem.

Zobrazit více

 V tomto workshopu se společně zaměříme na to, co se děje pod povrchem našeho těla. Budeme se věnovat sebepoznání svalů pánevního dna, jednotlivým vrstvám a jejich funkci, kterou si otestujeme různými pozicemi a vyzkoušíme si, jaký mají vliv v širších souvislostech na celé naše tělo v polohách sedu, stoje, chůze a v pohybu. Ve druhé hodině se seznámíme blíže s jednotlivými svaly uloženými hluboko pod povrchem, jak je aktivovat, používat a naučíme se je i relaxovat a k tomu využijem různé pomůcky. Pochopením toho co se děje uvnitř nás, pochopíme i to, jak fungujeme na venek. Na tento workshop opět navážeme KURZEM MOJE TĚLO - PÁNEV.

MEDICAL JÓGA THERAPY

Medical jóga je spojením tisíce let staré vědy jogínů s poznatky z výzkumu evoluce, moderní medicíny a anatomie lidského těla.

Zobrazit více

V techto lekcích jde o to, abychom následovali zákony přírody a prožívali je ve vlastním těle, poslouchali ho, co je pro nás přirozené a používali to i v běžném životě.

Během lekce pochopíte, jak se anatomicky správně a s respektem ke svému tělu dostanete do jógové pozice a jak ji využijete co nejlépe pro vlastní zdraví.

Medical jóga THERAPY znamená cvičení v malé skupince klientů s maximálním osobním přístupem lektora ke klientovi. Cílem je předat klientovi co nejvíce znalostí a informací o jeho vlastním těle a pomoci mu tak na cestě k jeho vlastnímu sebepoznání a osobní praxi. Ke cvičení budeme vyyužívat různé  pomůcky, jak tomu bylo i u starých jogínů a vlastní přítomnost ve svém těle..

 

FYZIO PLATES THERAPY se Silvou

FYZIOPILATES THERAPY znamená cvičení v malé skupince 10ti klientů s maximálním osobním přístupem lektora ke klientovi a cílem je předat klientovi co nejvíce znalostí a informací o jeho vlastním těle a pomoci mu tak na cestě k jeho vlastnímu sebepoznání a osobní praxi.

Zobrazit více

Každý klient bude mít osobní přístup lektorky s cílem dosáhnout těch nejlepších teraeutických účinků, které cvičení nabízí se zaměřením na zdravotní omezení klienta - bolesti zad, ramene, poúrazové stavy. Všechny pozice budou vždy přizpůsobeny klientovi na míru přímo dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Ke cvičení budeme využívat všechny moderní rehabilitační pomůcky a to vždy s ohledem na cíl lekce každého klienta. Prostor bude i na osobní dotazy a konzultace.

MOJE TĚLO - BEDRA

POZNEJ SVÉ TĚLO JAK FUNFUJE, NAUČ SE HO VNÍMAT, POUŽÍVAT A PAK SE DOKÁŽEŠ SÁM ZBAVIT SVÝCH BOLESTÍ. VĚTŠINU POHYBŮ V ŽIVOTĚ DĚLÁME AUTOMATICKY, ALE CO KDYŽ JE PRÁVĚ CHYBA PŘI TOM, JAK TEN POHYB PROVÁDÍME? TAK PŘIJĎTE NAPRAVIT SVOU CHYBU ABY BEDRA NEBOLELA . Celým kurzem vás provede fyzioterapeutka a lektorka Pilates Clinic Silvie Krčmová

Zobrazit více

Společně se zaměříme na souvislosti z předešlých kurzů nohy a pánev, otestujeme si funkci našich beder, zapojení naší bránice a naučíme se společně správně posilovat a protahovat jednotlivé svaly v dané oblasti.

 

PROGRAM :

Jednoduchá anatomie v souvislostech

Stabilita a mobilita 

Příčina přetížení bederní části zad

Bránice a její funkční význam pro bedra 

Cvičení s pomůckami i bez nich

Bedra a jejich vliv na celé tělo

Odpovědi na otázky

Jednoduché cvičení na doma

 
 

workshop ZDRAVÝ SED

Tento workshop je určen opravdu pro každého, neboť všichni sedíme.Ale vlivem špatných návyků se stal ze sezení ten nejškodlivější zlozvyk pro naše tělo. Tak pokud chcete vědět, jak to můžete změnit přijďte na tento jedinečný workshop plný teoretických i praktických informací,které vám pomohou vše změnit. Pokud chcete strávit 8.hodin v práci aktivním způsobem a ještě si umět sám pomoci od bolestí zad, pak věřte, že tento workshop vám v tom zaručeně pomůže.

Zobrazit více

Zaměříme se společně na tzv.hygienu sedu, vysvětlím vám, jak si velmi jednoduše můžete zacvičit i během pracovní doby a co je příčinou vaší únavy z práce a bolestí hlavy. Probereme společně celé vaše tělo od hlavy až k patě v sedě.

Workshopem vás provede fyzioterapeutka a pohybová specialistka Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - HRUDNÍ PÁTEŘ A ŽEBRA

Asi 80% z nás, má příliš kulatá záda v oblasti hrudní páteře, ale kde je opravdu ta pravá příčina?Jakou roli v tom hraje genetika a co můžeme ovlivnit my ? Bolí vás někdy na hrudi, špatně se vám dýchá nebo máte stále se opakující blokády žeber a nevíte si rady?

Zobrazit více

Pak je tento workshop určen právě pro vás..Těším se na vás na vaše dotazy, připomínky, vlastní zkušenosti a stále větší a větší znalosti v oboru vašeho těla. Lektorka Pilates Clinic Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - KRČNÍ PÁTEŘ A HLAVA

Každý z nás jistě zažil bolest hlavy, krční páteře nebo miogrénu. Ale jaká je příčina bolestí krku, šíje a hlavy? A souvisí nějak tyto bolesti s opakovaným zánětem krku, angínou nebo dokonce chrápáním ?

Zobrazit více

Krční část páteře je nejpohyblivějším úsekem naší páteře, ale také nejdůležitějším neboť právě tudy prochází inervace bránice našeho nejdůležitějšího dýchacího svalu.

Přestože je naším nejpohyblivějším úsekem tak se často  potýkáme s jeho blokádami, omezením pohybu a bolestí vystřelující do horních končetin ale i hlavy.

Pokud máte pocit, že vás krční páteř zajímá , chcete si otestovat její stabilitu i mobilitu a najít příčinu svých blokád, pak se přihlaste 13.3.2016 na tento workshop. Kurzem vás bude opět provádět fyzioterapeutka a pohybový specialista Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - LOPATKY A RAMENA

Tato velmi důležitá část těla pro zdravou funkci jak práce hrudního koše, tak pro funkci ramene, bývá často dosti opomíjená.

Zobrazit více

Lopatka má nejen důležitý význam pro stabilitu hrudní páteře, ale také je velmi významným komponentem těla, odkud začínají svalové řetězce. Je důležitým segmentem spojující hlavu, šíjí, ramena a rudník. Není -li jejich pohyblivost volná všemy směry, pak zřetězeně přenáší chybnou funkci i na tyto části těla. Projevem jsou píchání na hrudi, blokace žeber, špatné dýchání, bolesti šíje, hlavy, ramene a omezení jeho pohybu. A proto, kdo chcete vědět o této části vašeho těla víc, přijďte na další workshop s názvem Lopatky a jejich významná funkce.

MOJE TĚLO - KYČLE

Kyčle, schránka našich emocí,nosníky naší pánve,největší klouby našeho těla .....

Zobrazit více

Pokud se chcete dovědět i něco víc, jak s nimi pracovat, jak je jednoduše uvolnit, jak je správně nastavit a jak se účinně vyvarovat jejich nesprávnému zatížení a následnému opotřebení, pak je tento workshop určen právě vám ....

Čím lépe své tělo poznáváme, tím lépe pochopíme, kde je příčina a jak bolest vzniká a jak si dokážeme sami pomoci. Opět nás čeká jednoduchá anatomie, spousta cvičení v sedě, kleče, ale i ve stoje a také si vysvětlíme pohyb a funkci kyčlí při našem nejdůležitějším pohybu - chůzi. Těším se na vás fyzioterapeutka a pohybový specilaista Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - KOLENA

Olovnicí mezi vaší kyčlí a kotníkem je právě vaše koleno. Vše co se odehraje ať už ve vaší kyčli nebo kotníku se přenáší směrem do kolene. A právě proto bývají kolena častěji operována nežli jiné klouby dolní končetina a nejčastěji jsou to právě měkké tkáně, menisky,vazy a šlachy.

Zobrazit více

Proto je jedinou prevencí před operací správné nastavení,korekce a svalové zapojení v oblasti nejen kolenního kloubu ale celé dolní končetiny.

MOJE TĚLO CHŮZE krok za krokem

Chůze je nejpřirozenější a nejoriginálnější pohyb našeho těla. Každý má jedinečnou délku kroku, způsob chůze, styl a vlastní stereotyp provedení.Všichni máme ale také něco společného,co nám příroda nadělila,přirozené principy pohybu.Většina z nás o nich nemá ani ponětí,jak lze změnou stereotypu ovlivnit nejen vlastní chůzi,ale i své tělo,klouby a zapojení svalů, spalování kalorií, redukce tukových buněk,posílení kardiovaskulárního systému, uvolnění lymfatických cest. Chůze je opravdu kouzelný léčitel a to nejen vašeho těla ale i vaší mysli,protože když se naučíte chodit ladněji,volněji a přirozeněji,pak se budete cítit dobře a to nejen po fyzické stránce, ale i té emocionální.Chůze je výborným způsbem meditace.Celým workshopem vás bude provázet zkušená fyzioterapeutka a pohybová specialistka Silvie Krčmová

Zobrazit více

HARMONOGRAM :

1.Rozbor chůze krok za krokem

2.Svalové zapojení při chůzi

3 Pohyby pánve při chůzi

4.Pohyb hrudníku při chůzi

5 Pohyb horních končetin při chůzi

6.Pohyb dolních končetin při chůzi

7.Vlastní chůze 

8.Nejčastější stereotypy chůze

9. Odpovědi na vaše dotazy

10.Trénink na doma

 

MOJE TĚLO - DECH

Život každého člověka začíná prvním nádechem a končí hlubokým výdechem. Mezi nimi leží milióny nádechů a výdechů ,ketré všemi možnými směry ovlivňují náš život. Dech ovlivňuj všechny funkce v našem těle a může je pokud jej správně požijeme zharmonizovat. Nevědomě kontroluje naše tělo a tělo zase náš dech.

Zobrazit více

Víte, že náš mozek spotřebuje více než 80% kyslíku, ketrý vdechneme?
Víte,že bránice je největším svalem v našem těle ?
Víte,že 70% všech odpadních látek těla se vylučuje dechem ?
A chcete vědět mnohem víc? Pak přijďte poznat svůj dech,jeho kapacitu,délku, smysl,účinky na vaše tělo i mysl.
Celým workshopem vás bude provázet fyzioterapeutka a lektorka Pilates Clinic Silvie Krčmová

Pilates BASIC

Piilates BASIC je určen pro všechny, kteří chtějí začít s cvičením PILATES.

Zobrazit více

Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo, základní principy pohybu, poznat svůj dech a pomocí 15ti základních Pilates cviků tyto principy použít. Kurz je určen pro úplné začátečníky, bez rozdílu zdravotního omezení. Cvičí se v malé skupince max 8 klientů a každý klient je během lekce pod odborným dohledem kvalifikované leketorky, s kterou může během cvičení konzultovat své pocity,cviky,... Po absolvování tohoto kurzu by měl každý klient znát :

- principy pohybu

- základní anatomické body na těle

- vlastní sílu a rozsahy

- práci se svým dechem i tělem

Po dokončení tohoto 3.měsíčního kurzu může klient dále pokračovat v jakémkoli kurzu Rehabilitační Pilates nebo Pilates Method Clinic.

Těšíme se na vás lektorky Silvie ,Věra a Lenka

 

MOJE TĚLO - LOKTY A ZÁPĚSTÍ

Nehrajete tenis a při tom máte tenisový loket? Nepracujete na počítači a při tom máte syndrom myši? Nevíte, kde a jak se vám to stalo? Míváte i jiné bolesti v zápěstí a loktech? Měli jste v minulosti nějakou operaci a stále máte obtíže?

Zobrazit více

Nemůžete cvičit některé pozice v józe nebo pilates? Bolí vás
ruce při jízdě na kole, nebo dokonce jen při mytí nádobí? Ruce jsou naše nejdokonalejší nástroje propříjem potravy, soběstačnost, sebeobsluhu, hygienu, ale hlavně pro náš běžný život. Chováte se k nim s takovou důsledností s jakou je využíváte? Pokud ne a chcete to změnit přijďte na tento workshop.Celým workshopem vás provede fyzioterapeutka a lektorka Pilates Clinic Silvie Krčmová.

ZÁKLADY JÓGY - pro začátečníky se Silvou

Slyšeli jste již někdy o józe, ale máte ji uloženou v představě jako cvičení se zaměřením na protažení,jenom tak ležení na zemi nebo poslouchání ticha? Pak je tento kurz určen právě vám .....

Zobrazit více

Tento kurz v malé skupince max. 8. osob je určen pro všechny, kdo se chtějí ponořit hlouběji do tajemství jógy a pochopit její léčivé kouzlo nejen na tělo, ale i na duši.


Nenaučím vás jógové pozice, ale pomůžu vám pochopit základní principy pohybu.
Nenaučím vás žádné jógové sestavy, ale ukážu vám cestu, jakou se do pozice můžete dostat.
Nenaučím vás dýchat, ale uvědomit si svůj vlastní dech.
Nenanučím vás relaxovat, ale naučím vás najít v sobě svůj vnitřní klid.
Nenaučím vás ani výdrž ani rozsah v pozici, ale pomůžu vám najít vaše limity a hranice.
Nenaučím vás správně cvičit, ale ukážu vám vaši jedinečnost.
Nenaučím vás jógu, ale pomůžu vám najít si k ní svoji vlastní cestu ........
.......ale k tomu budu potřebovat Vás a proto........

 

Staňte se svým nejlepším učitelem a mým žákem ......... Srdečně vás tímto zvu na Kurz Základy jógy, který pro vás chystám již od dubna 2017  vaše Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - FASCIE

Poslední dobou slýcháme ze všech stran fascie, fasciální síť, fasciální řetězce...Ale co to opravdu ta fascie je? A jakou má v našem těle funkci? Jak s ní můžeme cvičit, pracovat, vnímat ji ovlivnit? Máme v těle opravdu 600svalů nebo jen jeden sval v 600ti fasciálních spojeních? Jak je fascie propojená s našimi emocemi, tělem a pohybem? A nejen to, ale vše, co vás bude ještě zajímat se dozvíte na dalším workshopu Anatomie jógy na téma FASCIE. V rámci praxe si ukážeme různé typy pohybů a jejich vliv na jednotlivé vrstvy fascií s využitím ásán, jin jógy ale i dynamických pohybů v 3D rozměru. Působit na fascie budeme i skrze naše emoce a na závěr si ukážeme i nějaké manuální techniky, kterými si sami můžete pomoci od bolesti, kterou si nedokážete odstranit jinými cestami. Nechte se překvapit a přijďte si pro nové zkušenosti, praxi, znalosti i souvislosti o našem těle.

Zobrazit více

Program workshopu:
1. Jednoduchá anatomie i pro laiky
2. FASCIE a principy opory
3. FASCIE a naše vnímání
4. FASCIE a principy gravitace
5. FASCIE v 3D pohybu
6. FASCIE, energie a emoce
7. FASCIE a dech
8. FASCIE a JÓGA
9. Autoterapie a regenerace fascií na doma
10. Otázky a odpovědi

Celým workshopem vás provede fyzioterapeutka a lektorka Pilates Clinic a Spiraldynamik jógy Silvie Krčmová

ZÁKLADY MEDITACE A PROŽITKU VLASTNÍHO JÁ

Co je to meditace? Odkud a kam pramení? Jak se naučit meditovat? Jakou cestou se můžete dát? Znáte pravý význam meditace? A spousty dalších a dalších otázek, které si jistě sami pokládáte při tom, když slyšíte slovo meditace. Poku cvičíte své fyzické tělo, měli by jste stejnou péči věnovat i vašemu vnitřnímu já. A pokud si sami nevíte rady a chtěli by jste proniknout do hloubky pod váš povrch,ale potřebujete k tomu průvodce, pak je tento workshop určen právě vám.

Zobrazit více

Harmonogram pro rok 2017:


MEDITACE PRO 1.čakru
MEDITACE PRO 2.čakru
MEDITACE PRO 3.čakru
MEDITACE PRO 4.čakru
MEDITACE PRO 5.čakru

 

Manželé Andrýskovi mají s meditací již více než 10tiletou zkušenost, kterou rádi sdílí se svými klienty, žáky, posluchači ....zájemci o své vnitřní prožitky. Mají zkušenosti s buddhistickými meditacemi - ána-apána-sati ( všímavost dýchání), vipassány ( vhled), čankamany (vědomá chůze) a mettá (vyzařování dobrotivosti). V rámci  skupinové meditace vstupují do vašeho vnitřního prostoru slovem řízenou meditací pro zklidnění mysli, v kterých si lze odstranit i staré omezující myšlenkové vzorce, přesvědčení a bolesti.Touto cestou vedou také jednotlivce, kteří chtějí pracovat na svém duchovním, psychickém i tělesném rozvoji a pokud budete mít zájem můžete pokračovat v navazujících seminářích, které podle vašich přání společně domluvíme.

Cena workshopu MEDITACE je 300kč/osobu/2HOD - platbu prosím po přihlášení uhraďte na č. ú. nejpozději do dvou dnů - až po přijetí platby bude vaše rezervace platná. Z důvodů omezené kapacity míst a dojíždění lektorů z Opavy  je platba na místě 350kč.

Těšíme se na vás Silvie KRČMOVÁ a manželé ANDRÝSKOVI

MOJE TĚLO - WORKSHOP

​V průběhu celého roku bude vždy každý měsíc jeden workshop se zaměřením na jdnu část těla.

Zobrazit více

Jednotlivé workshopy budou na sebe navazovat,ale kdo chce může přijít jen na konkrétní část. Cílem workshopu bude seznámit vás blíže s jednoduchou anatomií, jak vlastně klouby a svaly v našem těle fungují, jak které svaly v dané oblasti aktivovat a které naopak pouštět, jaké cvičební pomůcky lze využívat při cvičení jednotlivých částí těla, jak si pomoci od akutní bolesti a proč vlastně bolest v této oblasti vzniká. Společně se pokusíme najít jejich příčinu a prostor bude vždy i na vaše dotazy.
Sérií workshopů vás bude provázet fyzioterapeutka a pohybová specialistka Silvie Krčmová

MOJE TĚLO - KURZ

Tent okurz je pokračováním workshopu MOJE TĚLO,který bude každý měsíc na jedno téma a následně pak budeme společně toto téma rozvíjet pod dobu 4 týdnů formou cvičení pilates,jógy a různých technik z konceptů Spiraldynamik,PNF,DNS,jógové terapie Pilates Clinic Method ....atd. TÉMATA 2017 září - NOHY říjen - PÁNEV listopad - PÁTEŘ

Zobrazit více

Skupinka bude uzavřená, v max počtu 8. klientů z důvodu intenzivního cvičení a maximální pozornosti. Lekce budou zaměřené vždy na dané téma měsíce a budou nejen teoretické, ale hlavně hodně praktické o prožitku, použití různých pomůcek, cviků a zapojeni do běžného života. Po kurzu by každý klient měl na sobě v dané oblasti cítit zmněnu. Kurz je určen jak pro zdravou klientelu, tak i pro ty, kteří jsou po úraze, po operacích, ale i jako prevence nebo jako terapie bolestí dané oblasti.Kurzem vás bude provázet Silvie Krčmová -fyzioterapeutka a pohybová specialistka 

WORKSHOP Principy zdravého pohybu

Tento workshop s maximálním osobním přístupem lektorky ke klientovi v omezeném počtu (max.8klientů) je určen pro všechny, kteří mají zájem o pochopení velmi jenoduchých principů zdravého pohybu a jejich využití při provádění jednotlivých asán tak, aby měl pohyb na tělo ten nejblahodárnější účinek.

Zobrazit více

Každá pozice, každý pohyb  v našem těle má svůj význam, jen jetřeba vědět odkud, kam, jak a proč samotný pohyb vedeme. Vše je jen naše volba a rozhodnutí, které pramení z pochopení, zkušeností a vlastních prožitků jednotlivých pozic. Tyto principy jsou obecně platné pro jakýkoli zdravý pohyb lidského těla, proto je můžete využít nejen při cvičení, ale i ve vašem životě.

Těším se na vzájemné obohacení jedinečností každého z vás lektorka Silvie Krčmová

FYZIO PILATES INTENZIV se Silvou

Lekce FYZIO Pilates INTENZIV jsou určeny pro širokou veřejnost,nejen pro klienty jako kompenzace dlouhodobé statické záteže z práce, ale i pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat se svým tělem a

Zobrazit více

pochopit principy ZDRAVÉHO pohybu.

Lekce jsou zaměřeny především na vnímání těla v pohybu, pochopení principů zdravého pohybu, využití vlastního dechu jako léčebného prostředku v kombinaci s Pilates cviky a nejmodernějšími technikami z oboru fyzioterapie.
FYZIO PILATES
je pokračování kurzu PILATES  BASIC, který je určen pro začátečníky.

Lekce probíhají formou uzavřeného kurzu ve skupince s max. počtem 16ti klientů s cílem intenzivního využití Pilates cviků v kombinaci s  nejmodernějšími poznatky z oboru fyzioterapie a jinými cvičebními koncepty (PNF, Spiraldynamic, Feldenkrais, Pánevní dno, Pilates Clinic Method, Brunkow, Vývojová kineziologie, DNS..) ..

Každičký klient mi dává možnost hlouběji nahlédnout pod povrch našeho těla, jak funguje, jak který pohyb lze provést co nejzdravěji a jak se zbavit bolestí pomocí naprosto perfektního cvičebního konceptu, který má hluboké kořeny v józe a je obohacen o nejmodernější rehabilitační techniky.

Při cvičení používám nejmodernější rehabilitační pomůcky jako např. Bossu, Roller, Ježek ,S-ball,Theraband a jiné...

těším se na vás fyzioterapeutka a pohybový specialista Silvie Krčmová

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE SILVOU

Po mnohaletých zkušenostech z oboru fyzioterapie v kombinaci s

Zobrazit více

myofasciálními technikami, Spiraldynamik konceptem, Pilates Clinic method, DNS konceptem, PNF konceptem a využitím principů zdravého pohybu, pilates cvičení a jógových ásásn, jsem se rozhodla nabídnout své terapeutické znalosti v rámci individálních lekcí, kde bude vždy cílem klientův záměr, ať už léčebný (po úrazech, se zdravotním omezením)  nebo v rámci prohloubení své praxe o svém těle a jeho možnostech zdravého pohybu. Lekce bude trvat dle domluvy od 60-120minut a budete mít možnost vybrat si:

 

1.Terapeutická lekce - určena pro klienty se zdravotním omezením 

2. Cvičební lekce - určena pro klienty bez zdravotního omezení 

3. Kombinovaná lekce -  určena pro všechny klienty bez rozdílu omezení

4. Diagnostika - vhodná před každo z výše jmenovaných lekcí 

5.Terapeutický plán na doma - vhodný pro klienty se zdravotním omezením 

6. Cvičební plán na doma -  vhodný pro klienty bez zdravotního omezení

 

 

 

MOJE TĚLO DIASTÁZA 1. rozestup břišní stěny

Často se o své břicho staráme hlavně z venku o to jak vypadá,ale víme co se děje pod povrchem?

Zobrazit více

Břišní stěna není jen schránkou našich orgánů, ale především je odrazem navenek toho, co se děje uvnitř nás. Souvisí jak s opěrnou funkcí, pohybovou, trávicí funkcí, dýchací funkcí, rozmnožovací funkcí, imunitou, ale i našimi emocemi. A právě všem těmto souvislostem se budeme společně věnovat, poznávat a hledat různé příčiny bolestí ve svém těle ve spojení s DIASTÁZOU.

Diastáza může být nejen příčinou různých bolestí, ale taky může mít velký význam na činnost našich vnitřních orgánů a našeho pohybového aparátu a to především našeho pohybového  stereotypu.

Pokud se chcete o svém břiše dovědět víc nebo máte

- diastázu po operaci břicha

- funkční  diastázu

- poporodní diastázu

- diastázu z přetížení z práce

- jako důsledek nevhodného posilování

nebo vlivem neustálého stresu, pak společně určitě najdeme tu správnou cestu. Nikdy není pozdě začít a vždy je dobré to alespoň zkusit.

Těším se na Vás fyzioterapeutka a pohybová specilaistka Silvie Krčmová

 

MOJE TĚLO DIASTÁZA 2. rozestup břišní stěny

Tento kurz je navazujícím prohlubováním teoreticko-praktických zkušeností v oblasti DIASTÁZY.

Zobrazit více

Podmínkou účasti na tomto kurzu je  absolvování kurzu DIASTÁZA č.1. V této části se budeme více věnovat energetické úrovni, práci s břišními svaly, jejich zapojením a různými variacemi kontrakcí, které v život velmi potřebujeme. Cvičení bude ve vývojově vyšších pozicích a postupně se propracujeme až do dynamického cvičení se zapojením břišních svalů ve správných pohybových vzorcích.

Co vypadá na první pohled složitě, je ve skutečnosti velmi jednoduché a přirozené, jen je potřeba se k té přirozenosti opět vrátit.

FASCIALNÍ JÓGA

Tato lekce je zamněřena na největší orgán našeho těla FASCII.

Zobrazit více

Naše fascie stále pracují při každičkém našem pohybu. Jsou nejen obalem, který vše pokrývá, ale i hranicí, díky níž chápeme prostor svého těla ať už zevnitř nebo zvenčí.

Nelze odělit pohyby fascie od svalů a opačně, ale můžeme skrze ně pochopit jaké nekonečné možnosti pohybů nám naše tělo nabízí.

Lekce bude v plynulém, až lehce dynamickém duchu, s využitím různých fasciálních linií, svalových zapojení, kombinací různých pohybů a cvičebních stylů jako jsou

Port de bras, Pilates nebo Jóga.

Kdo chcete pochopit principy fasciálního strečinku a že se dá tělo protáhnout i jinak než znáte, pak je tato lekce určena právě vám.

Budu se na vás a vaši kreativitu a jedinečnost pohybů těšit Silvie Krčmová