Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

RANNÍ JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h2 style="text-align: center;">Naladit tělo</h2> <h2 style="text-align: center;">&nbsp;i mysl, je skvěl&yacute; start každ&eacute;ho dne.</h2>

Zobrazit více
Máš chuť a čas něco změnit?  Přijď se naučit tento příjemný ranní rituál. Ráda ti pomůžu najít si ten svůj oblíbený pohyb, dechový rytmus a jak si naladit svou mysl i tělo na celý den.
Ranní lekce mají nejen své kouzlo, ale to co ráno rozdýcháte, rozcvičíte, rozpohybujete, můžete pak skvěle využít během dne.
Lekce jsou určené všem, kteří potřebují ráno probudit chuť do života.

 

Přijď si zdravě a ohleduplně rozhýbat 

celé své tělo a udělej si vlstní ranní rituál.

 

CENÍK A NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;CEN&Iacute;K A NAB&Iacute;DKA INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; POHYBOV&Eacute; TERAPIE</h1>

Zobrazit více

 

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+ošetření+pohybová terapie 90min/1200kč

 

DIAGNOSTIKA vyšetření a diagnostika pohybového aparátu, konzultace 30min/500kč

 

MANUÁLNÍ TERAPIE ošetření pohybového systému 30min/ 500kč, 60min/ 900kč

 

POHYBOVÁ TERAPIE individuální pohybová terapie 30min/500kč, 60min/ 900kč

 

ON-LINE  konzultace, pohybová terapie 50min/600kč

 

POHOTOVOST terapie s termínem do 24hod pro urgentní bolestivé stavy 1500kč/bez časového omezení

 

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+TERAPIE     90minut

Tato individuální lekce je určena pro všechny nové klienty, ketří naše služby využijí poprvé. Na základě diagnostiky vám terapeut udělá manuální terapii a zacvičí nový pohybový vzor, který si pak doma, v práci, sportu budete účinně praktikovat. Lekce je určena pro všechny klienty, kteří mají nějaké zdravotní omezení nebo bolesti pohybového aparátu a mají zájem o diagonostiku 30minut + manuální terapii 30minut + pohybovou terapii 30minut.

 

INDIVIDUÁLNÍ MANUÁLNÍ+POHYBOVÁ TERAPIE  60minut

Tato lekce je určena všem klientům, kteří si prošli první vstupní individuální terapií a mají zájem pokračovat. V rámci lekce vám terapeut udělá kontrolní vstupní vyšetření, manuální terapii a společně vytvoříte cílenou pohybovou terapii, ketrou si budete cvičit sami pravidělně doma.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE    30minut  nebo  60minut 

Tato lekce je určena všem klientům, kteří potřebují manuální navedení, ošetření, zvědomění, uvolnění, mobilizaci, kterou provádí terapeut klientovi dle předchozí kontrolní diagnostiky a podle terapeutického záměru klienta. Ošetření měkkých tkání, svalového systému, kloubů a jiné techniky provádí terapeut manuálně popř. za pomoci různých terapeutických pomůcek.

 

POHYBOVÁ TERAPIE  30minut nebo 60minut

Tato lekce je určena všem klientům, kteří chtějí změnit svůj pohybový vzor, změnit pohybové cítění naučit se zdravě provádět cviky na doma, naučit se nové strečinkové, kondiční, kompenzační cvičení nebo si zacvičit individuální lekci (jógy, pilates a jiné pohybové cvičení) pod vedením lektorky(terapeuta) s manuálním a slovním navedením a kontrolou cvičeních pozic.

 

ON-LINE KONZULTACE, POHYBOVÁ TERAPIE

Je určena všem klientům, kteří nemají možnost navštívit nás osobně nebo jim vyhovuje cvičení v domacím prostředí pod slovním navedením lektorky (terapeuta). Lekce probíhá za připojení přes zoom nebo jinou předem domluvenou aplikace a v předem domluvený čas s lektorkou. Tento typ lekce je vhodný i jako osobní konzultace, jako návod na změnu domácího prostředí (nastavení pracovní plochy, židle, cvičení na doma nebo i jógovou, pilates nebo jinou pohybovou praxi v pohodlí domova.

 

POHOTOVOST

Tato lekce je určena všem klientům s urgentním bolesivým omezením pohybového aparátu, kdy se vám bude snažit lektorka najít termín terapie do 24hod pro úlevu od akutní bolesti. Tato lekce je bez časového omezení a cílem je ulevit od akutních bolestí + konzultace a preventivní individuální cvičební plán na doma.

 

 

 

 

 

 

 

JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h2 style="text-align: center;">J&oacute;gov&aacute; terapie je cesta a jen na tobě zalež&iacute;, jestli se po n&iacute; chce&scaron; vydat.</h2>

Zobrazit více
Individuální přístup, který vaši praxi posune dál. Můžeš být začátečník, můžeš být pokročilá, ale vždy se máš kam posouvat, když máš chuť, radost z pohybu a záměr udělat změnu a něco pro SEBE. Chceš-li se zbavit bolestí a užívat si jógu plnými doušky, dopřej si právě teď čas pro sebe.
Chce to jen udělat první krok a pak už se ti půjde lehce. Prostor bude na vaše dotazy, připomínky, prožitky a na vše, co vás zajímá jak z pohledu těla, tak i v širších souvislostech. Každý má jógu spojenou jen s meditací, relaxací a odpočinkem nebo flexibilitou. Ale jóga má i jiná svá tajemství a krásné cesty skrze pohyb, prožitky, pochopení a léčivou praxi. Máš-li chuť zažít jógu i jinak, neváhej a přihlas se.

 

Já ti ráda pomůžu najít tvoji spokojenost.

ZDRAVOTNÍ PILATES PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h1 style="text-align: center;">Kurz pln&yacute; pohybov&yacute;ch možnost&iacute; pro každ&eacute;ho.</h1>

Zobrazit více

Každý máme občas nějaké bolesti a někdy si sami nevíme rady. Já vám ráda pomůžu najít tu správnou cestu, objevit zdravý pohyb a ulevit tělu  aktivním pohybem od bolestí. Kdo to ještě nevyzkoušel, přijďte a sami na sobě poznáte, že každý pohyb je léčivý, když je vědomý.

V malé skupince  máme možnost společně se lépe rozpohybovat tam, kde to tvé tělo potřebuje, uvolnit se, kde se necítí dobře a podpořit ho v tom, co mu jde nejlíp.

 

Tak si udělej čas, přihlas se a zkus to.

 

 

 

PILATES DO FORMY PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h3 style="text-align: center;">Forma je tělo, kter&eacute; n&aacute;s tvoř&iacute;.</h3>

Zobrazit více

Chceš propojit zdravý pohyb s kondičním cvičením ? Máš chuť své tělo dostat do formy a do pohody ?Nabízím ti intenzivní lekci zaměřenou na celé tělo. Nebude to o výkonu, ale o smysluplném cvičení, které ti zaručí lepší pocit bez bolesti. Během kurzu využijeme různé rehabiliatční pomůcky,  využijeme spousty účinných cviků a hlavně jejich variabilitu, ketrou naše tělo tak potřebuje.

 

Sami brzy pochopíte, že zbytečná síla je zbytečná.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÁ TERAPIE S FYZIOTERAPEUTKOU

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;NAB&Iacute;DKA SLUŽEB INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; POHYBOV&Eacute; TERAPIE</h1>

Zobrazit více

DIAGNOSTIKA ...vyšetření a diagnostika pohybového aparátu, konzultace ......30min/500kč

MANUÁLNÍ TERAPIE ....ošetření pohybového systému ......30min/ 500kč ...60min/ 900kč

POHYBOVÁ TERAPIE ...individuální pohybová terapie ....30min/500kč ....60min/ 900kč 

VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+POHYBOVÁ TERAPIE ......90min/1200kč

POHOTOVOST.... terapie s termínem do 24hod pro urgentní bolestivé stavy .....1500kč/bez časového omezení 

MANUÁLNÍ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;">Každ&yacute; vědom&yacute; dotek, jemn&yacute; kontakt, c&iacute;len&aacute; terapie um&iacute; změnit a propojit cel&yacute; povrchov&yacute; syst&eacute;m těla.</h2>

Zobrazit více

Tyto změny mají za následek změnu vnitřního prostředí. Cílem manuálních terapií a technik je uvolnit, nastimulovat změnit napětí povrchu tak, aby došlo ke zmeně napětí do co nejhlubších vrstev tkání. Lze nimi ovlivnit pohyblivost, pružnost, stabilitu i koordinaci. Techniky které vám nabízíme jsou :

 

- mobilizace měkkých tkání

- fasiální stretch

- manuální korekce

- relaxační manuální techniky

- regenerační doteková terapie

- jemné stimulační techniky

- hloubková doteková terapie

- techniky s využitím různých rehabilitačních pomůcek

- techniky, masáže pečující o jizvy

 

DIAGNOSTIKA A VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

<p>Každ&yacute; pohyb, napět&iacute;, zbarven&iacute; kůže, bolest .... v&aacute;m může prozradit, co v&aacute;m pomůže.</p>

Zobrazit více

Cílem diagnostiky najít skrze vyšetření pohledem, dotekem funkčními testy, anamnézou  a jinými vstupy vhodnou terpaii pro klienta tak, aby se cíleně vyřešil jho záměr návštěvy.

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÁ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;"><strong>Kžd&yacute; pohyb v&aacute;m prozrad&iacute;, jak&yacute; m&aacute;te vztah ke sv&eacute;mu tělu, jak ho použ&iacute;v&aacute;te, regenerujete a jak mu můžete pomoci od bolesti.</strong></h2>

Zobrazit více

Cílem pohybové terapie je co nejvíce vyčíst z vašich pohybů, co vašemu tělu dělá dobře, co potřebuje, jak ho můžete změnit tak, aby vás přestalo bolet a cítili jste se dobře ve svém těle.

JÓGOVÁ TERAPIE PRO VŠECHNY s fyzioterapeutkou

<h1 style="text-align: center;">Každ&yacute; pohyb je l&eacute;čiv&yacute;, když je vědom&yacute;.</h1>

Zobrazit více

Krásná jemná  lekce pro všechny, kteří si chtějí aktivně sami pomoci od bolestí zad a uvědomit si své tělo nejen během lekce, ale i v běžném životě.

Lekce budou zaměřené na zdravotní aspekty jógových pozic, budeme používat ke cvičení různé pomůcky a rehabilitační techniky.

Každou lekci se naučíte nějakou dechovou techniku, pozice na protažení i stabiltu vašich zad tak, aby vaše tělo bylo v harmonii a vy jste si mohli dané principy použít kdykoli a kdekoli.

Vše je jen na vás, já vám moc ráda poradím a přímo vám na tělo doporučím, co pro sebe můžete udělat, aby se vám ulevilo a aby jste se cítili lépe.

Krůček po krůčku se naučíte opět hýbat zdravě, spokojeně a cítit se dobře ve svém těle.

 

TERAPIE V POHYBU 1 WORKSHOP DIAGNOSTIKA - ČTENÍ Z TKÁNÍ A POHYBŮ

<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="background: #cc9966;">TERAPIE V POHYBU 1. DIAGNOSTIKA Z TK&Aacute;N&Iacute; A POHYBŮ <br /></span></strong></span></p>

Zobrazit více

Tento celodenní workshop je určen pro všechny lektory, učitele pohybu, pohybové terapeuty, kteří chtějí rozvýjet a umět použít ve své praxi vlastní pozorovací a rozlišovací schopnosti a dál je předávat svým klientům na svých lekcích tak, aby se mohl klient sám správně rozhodnout, co potřebuje. 

čas : 10-17 hod

termín : 16.8.2022

cena : 1800kč

 

HARMONOGRAM :

10-11 hod Seznámení se s přístupem TERAPIE V POHYBU

- propojení slouvislostí s vlastní praxí a integrace přístupu v životě

 • - čtení z tkání těla a pohybů klienta, umění pozorování :

 • - reakcí klienta (na lektorovo navedení, manuální dopomoc, použitou pomůcku, výběr cviku) 

 • - schopnosti adaptace ( na prováděný cvik, pohyb, využití síly, fyzických možností klienta)

 • - využití ve variabilitě pohybů ( jak si klient umí sám vymyslet modifikaci, variaci cviku k vlastnímu optimu) 

 • Hledání kvalit, potenciálů a možností v pohybu u každého klienta tak, aby každý pohyb byl pro klienta terapeutický.

 •  

11-12 hod Cvičenbní lekce zaměřená na pozorovací a rozlišovací schopnosti klienta i lektora

 • - slovní navádění lektora a co lze vyčíst z odpovědí klienta

 • - rozdíl mezi korekcí a manuální dopomocí

 • - vnímání vlastního těla v prostoru a čase, v souvislostech a celistvosti

 • - využití různých možností pohybů v Terapii v pohybu, aby pohyb vedl k vlastnímu optimu klienta

 • - ladění těla i pohybů klienta do jeho vlastního optima podle 8. pozorovacích bodů – spokojenosti v pohybu

 

12-13hod společný rozbor lekce TERAPIE V POHYBU z pohledu 8 pozorovacích bodů a praxe jeden na jednoho. Co nám může prozradit o klientovy :

 1. první dojem 

 2. tvar těla

 3. osa těla

 4. osa končetin

13-14hod společný oběd

 

14-15hod terapie v pohybu, čtení z pohybů - skupinová cvičební lekce

 • - gravitace síla, tahy a tlaky a jejich využití ve vlastní praxi s klientem

 • - možnosti a rozvýjení pohybových schopností klienta ve skupině i v individuální terapii v pohybu

 • - ladění pohybů a hledání možností pro optimální pohyb 50% x 50% umění pouštět i aktivovat

 

15-16hod Rozšíření pozorovacích a rozlišovacích schopností podle 8. pozorovacích bodů v individuální i skupinové Terapii v pohybu. Co nám může prozradit o klientovy :

 1. reliéf těla (povrch těla a jeho nerovnosti, které lze využít jako potenciál k terapii)

 2. napětí (svalů, šlach, kloubů, vazů, fascií a jejich vyladění v pohybu do optima)

 3. horizontály

 4. dech

16-17hod společně shrnutí a odpovědi na všechny dotazy z praxe i teorie

TERAPIE V POHYBU 2. WORKSHOP DIAGNOSTIKA Z DECHU A DECH V POHYBU

<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="background: #cc9966;">TERAPIE V POHYBU 2 DECH JAKO DIAGNOSTIKA A DECH V POHYBU 27.8.2022</span><br /></strong></span></strong></span></p>

Zobrazit více

čas : 10-17 hod

cena : 1800kč

 

Harmonogram :

10-11hod cvičební lekce s pozorováním a čtením z dechu - co všechno může dech prozradit a funkčně ovlivnit :

 • dech, jak nám tvaruje tělo

 • dech, jako najčastější náš pohyb

 • decha a změna napětí těla pomocí dechu

 • neustálá proměnlivost dechu

 • emoční naladění a dech

 • vnitřní i zevní prostor a tvar těla a dech

 • dech v pohybu

   

Opakování pozorovacích bodů v praxi jako pozorovatel, lektor, jako klient na lekci.

 

11-12hod společný rozbor lekce

- opakování a rozšíření pozorovacích bodů v kontextu a souvislostech s dechem co nám prozradí dech o klientovy

1. první dojem a dech

2. tvar těla a dech

3. osa těla a dech

4. osa končetin a dech

5. reliéf a dech

6. napětí a dech

7. dech v pohybu

8. 4 horizontály, přepážky, bhandy – 1 chodidlo, 2 pánevní dno, 3 brániční dno a 4 ústní dno v souvislostech

 

12-13 hod kvality funkčních dechových technik a jejich využití v praxi

- funkční dýchání

- klidové dechové techniky

- aktivační dechové techniky

- relaxační dechové techniky

- vysvětlení účinků dechu na pohyb, prostor a vnímání ....v TERAPII V POHYBU

 

13-14hod společný oběd

 

14- 15hod hod cvičební lekce se zaměřením na dech v pohybu TERAPIE V POHYBU + 8 pozorovacích bodů

- jak navádět klienta k sebe pozorování a změně pohybu k vlatnímu optimu

- jak pozorovat pohyb a umět číst z pohybu klienta

- manuální dopomoc klienta lektorem, vlastní dopomoc klienta

tak, aby lekce byla TERAPIÍ V POHYBU

 

15-16hod hod společný rozbor lekce z pohledu funkčního dechu a pozororvání kvalit dechu

použití funkčního dýchání v pohybu + 8 pozorovacích bodů v praxi skup. lekci.

 

16-17hod vaše dotazy závěrečné shrnutí opakování příklady dechových techniky do praxe pro individuální i skupinovou lekci

TERAPIE V POHYBU 3. WORKSHOP MANUÁLNÍ DOTEKOVÁ TERAPIE V POHYBU

<h5 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="background: #cc9966;">TERAPIE V POHBU 3. MANU&Aacute;LN&Iacute; DOTEKOV&Aacute; TERAPIE V POHYBU&nbsp; </span></strong></span></h5>

Zobrazit více

HARMONOGRAM :

10 – 11HOD SPOLEČNÁ PRAXE TERAPIE V POHYBU A ČTENÍ Z POHYBŮ A TKÁNÍ VAŠE DOTAZY Z PRAXE a předchozích kurzů

 

11 -12 HOD SKUPINIOVÁ LEKCE ROZŠÍŘENÍ POZOROVACÍCH A ROZLIŠOVACÍCH SCHOPNOSTÍ KLIENTA A LEKTORA A VYUŽITÍ POHYBOVÝCH MOŽNOSTÍ

 • - STABILITA opora, využití pomůcek, vlastní manuální dopomoc

 • - MOBILITA variace pohybů tak, aby klient pochopil své možnosti

 • - STABILITA V MOBILITĚ pohyb ve vlastním optimu klienta 

 

12 – 13 HOD MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU ladění klienta do jeho vlastníhoi optima a hledání společných pohybových možností

 • - PÁNEV

 • - HRUDNÍK

 • - TRUP

 

13-14 HOD SPOLEČNÝ OBĚD

 

14-15 HOD SPOLEČNÁ SKUPINOVÁ LEKCE TERAPIE V POHYBU S MANUÁLNÍ DOPOMOCÍ, TERAPIÍ V POHYBU S VYUŽITÍM REHABILIATČNÍCH POMŮCEK

 

15-17 HOD MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU ladění klienta do jeho vlastníhoi optima a hledání společných pohybových možností

 

 • - HORNÍ KONČETINA

 • LOPATKA – RAMENO – LOKET – RUKA V SOUVISLOSTOCH A PROPOJENÍ

 • - DOLNÍ KONČETINA KYČEL – KOLENO – CHODIDLO V SOUVISLOSTECH A PROPOJENÍ

 • HLAVA A ČELISTNÍ KLOUB MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU

SAMA SEBOU - PÁNEVNÍ DNO V POHYBU A TANCI

<h1 style="text-align: center;">4 DNY JEN PRO SEBE&nbsp;</h1>

Zobrazit více

P A N E V N Í  D N O  V  P O H Y B U  A  T A N C I

16- 19. 1 1 .2023

TANEČNĚ-POHYBOVÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND

 

S obrovskou radostí vám chci nabídnout náš spoelčný prodloužený víkend SAMA SEBOU. 

Silvie Krčmová (pohybová terapeutka, fyzioterapeutka) a Jolanka Novotná (lektorka a školitelka kurzů pánevního dna) jsme spojily naše znalosti, zkušenosti a radosti a vytvořily jsme pro vás jedinečný 4dení pobyt.

Téma bylo jasné od začátku PÁNEVNÍ DNO. Společně do něj nahlédneme z poheldu fyzioterapie v lekcích POHYBOVÉ TERAPIE vyzkoušime si ENERGETICKÁ I BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ s Jolankou, rozpohybujeme svoji pánev na lekci FLIRT DANCE se ZUZANKOU MRKVOVOU a večery budeme trávit s úžasnou tanečnicí TEREZKOU ORŠULÍKOVOU.

 

Každá z vás budete moci zažít na vlastním těle kouzlo studené vody (zdravé otužování)  se Silvou i ohně s Terezkou na její úžasné FIRESHOW. 

 

ČTVERTEK

18-19 příjezd, ubytování

18-19 společná vegetariánská večeře

19-20 JEMNÁ VEČERNÍ POHYBOVÁ TERAPIE

20-20:30 - večerní meditace a dechová terapie

 

PÁTEK 17.11. PROGRAM

8-8:30 RANNÍ POHYBOVÁ TERAPIE VENKU

8:30-9:30 snídaně formou švédských stolů

10-12 PÁNEVNÍ DNO V POHYBU s Jolankou

12-13 společné sdílení, čas pro sebe, doznívání terapie

13-14 společný vegetariánský oběd

14-16 odpolední čas pro sebe

16-18 FLIRT DANCE SE ZUZKOU MRKVOVOU

18-19 společné sdílení, čas pro sebe, doznívání terapie

19- 20 společná vegetarianská večeře

20-20:30 - FIRESHOW S TEREZ ORŠULÍKOVOU

 

SOBOTA 18.11.2023

8-8:30 RANNÍ POHYBOVÁ TERAPIE VENKU

8:30-9:30 snídaně formou bufetu

10-12 ZDRAVÉ OTUŽOVÁNI - SPOLEČNÝ PONOR DO JEZÍRKA

12-13 společné sdílení, čas pro sebe, doznívání terapie

13-14 společný vegetariánský oběd

15-17 BIOENERGETICKÁ A A ERGETICKÁ CVIČENÍ PÁNEVNÍHO DNA

17-18 společné sdílení, čas pro sebe, doznívání

18-19 společná vegetariánská večeře

 

NEDĚLE 19.11.2023

8-8:30 RANNÍ POHYBOVÁ TERAPIE VENKU

8:30-9:30 snídaně formou švédských stolů

10-12 BONUSOVÁ LEKCE S PŘEKVAPENÍM

 

STRAVA Plná penze, vegetariánská strava čtvrtek večeře až neděle snídaně

UBYTOVÁNÍ Penzion Slunečnice Kuřimská Nová Ves u Brna

 

CENA CELÉHO POBYTU 

5900kč JEN DO 16.10.2023

6400kč OD 16.10 DO 17.11.2023

 

REZERVACE NA :

www.jogapilatescentrum.cz

tel. 777 34 60 82  v případě dotazů

rezervační záloha 3000kč na č.u. 2500930748/2010

Penzion Slunečnice

Kuřimská Nová Ves u Brna

1. DECH JENOM NOSEM (video)

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Jde d&yacute;chat jenom nosem ?&nbsp;</h1>

Zobrazit více

Ano jde a ve videu se dozvíte jak :

 

 • Jak dýchat jenom nosem.

 • Jak reaguje dech.

 • Jak dýchat do celého těla.

 • Jak dýchat na pohodu.

 • Jak vyladit dech a pohyb.

 • Jak jinak dýchat - pohybovat se - myslet.

 

 

2. DECHOVÁ TECHNIKA - JAK DÝCHAT JENOM NOSEM (video)

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Jak d&yacute;chat jenom nosem ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu se dozvíte, jak se učit a pomalinku tělo zvykat dýchat jenom nosem.

 

 • Jak jemně.

 • Jak uzavřít ústa.

 • Jak co nejpřirozeněji.

 • Jak dýchat pohodově.

 • Jak zpomalit.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DECHOVÝCH TECHNIKÁCH

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Co byste měli vědět o dechov&yacute;ch technik&aacute;ch?</h1>

Zobrazit více

Ve videu se dozvíte, co to jso udechové techniky a jak je lze použít.

 

 • Co to je dechová techniky.

 • Jak správně používat dechové techniky.

 • Co to je funkční dýchání.

 • Potenciál těla a dechu.

 

3. JAK ZAČÍT S DECHEM JEDNOU NOSNÍ DÍRKOU

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;</h1> <h1 style="text-align: center;">Jak zač&iacute;t s dechem jednou nosn&iacute; d&iacute;rkou</h1>

Zobrazit více

V tomto videu si ukážeme :

 

 • Jak si vyčistit nosní dírky.

 • Jak použít svůj dech. 

 • Naladění na svůj dech.

 • Uzavření nosní dírky.

 • Uvědomnění dechu.

 

4. Jak poznám potřebu těla se nadechnout?

<h1 style="text-align: center;">Jak pozn&aacute;m potřebu těla se nadechnout ?</h1>

Zobrazit více

V tomto video se dozvíte, odkud vám vaše tělo vysílá signál, jak ho poznáte, jak vaše tělo reaguje.

 

 

 • Jak poznám tu potřebu.

 • Jak rozliším odkud vychází.

 • Jak se učit vnímat svou potřebu dechu.

 

5.DECHOVÁ TECHNIKA - TICHÉHO DECHU

<h1 style="text-align: center;">Um&iacute;te d&yacute;chat ti&scaron;e ?</h1>

Zobrazit více

v tomto videu si ukážeme, proč je důležité dýchat tiše a jak dýchat tiše.

 

 

 • Jak dýchat jenom nosem ?

 • Jak dýchat tiše ?

 • Jak se pohybujeme a u toho dýcháme?

 • Jak lze vyladit tělo a dech?

 

6. FUNKČNÍ DÝCHÁNÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ

<h1 style="text-align: center;">V&iacute;te, jak d&yacute;ch&aacute;te 24 hodin denně ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu se zaměříme svojí pozorností na to, jak dýcháme ve svém životě.

 • Víte, jak dýcháte 24hodin denně ?

 • Ctíte svůj dech ? 

 • Jak reaguje vaše srdce, nervový systém, tělo na váš dech ?

 • Jak často pozorujete svůj dech ?

 

7. DECH A POHYB

<h1 style="text-align: center;">Vn&iacute;m&aacute;te svůj dech při pohybu ?</h1>

Zobrazit více

Pokud ne, v tomto videu se dozvíte, jak souvisí váš dech s pohybem.

 

 • Dechová technika - dech jenom nosem.

 • Dechová technika - dech jednou nosní dírkou.

 • Dechová technika - obě nosní dírky uzavřít.

 

8. RANNÍ DECHOVÁ ROZCVIČKA

<h1 style="text-align: center;">Jak rozd&yacute;chat sv&eacute; tělo po r&aacute;nu ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu si řekneme, jak je důležité se po ránu rozdýchat.

 

 • Jak se rozdýchat ?

 • Jak rozvést dech po těle ?

 • Jak dostat tělo, dech a hlavu do souladu ?

 

9. DECH A BĚHÁNÍ

<h1 style="text-align: center;">Jak d&yacute;ch&aacute;te, když běž&iacute;te ?</h1>

Zobrazit více

Vnímáte svůj dech, když běžíte ? Pokud ne, podívejte se na toto video, kde si ukážeme, jak trénvat svůj dech při běhu. 

 • Dech a výkon.

 • Trénink dechu.

 • Stresové dýchání.

 

PILATES PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h3 style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <h1 style="text-align: center;">&nbsp;I cvičen&iacute; může b&yacute;t skvěl&yacute; ritu&aacute;l.</h1>

Zobrazit více

Miluju pohyb a věřím, že cvičení nemusí být jen dřina. Tělo je úžasné a dokonalé, jen ho musíme poznat a vědět, co potřebuje. Tento kurz bude hodně o tom, jak a co vlastně naše tělo potřebuje. Před každou lekcí si uděláme takovou rozcvičku, kdy si uvědomíme, co vlastně chceme změnit. 

Potom bude následovat sekvence cviků, pozic a jejich variant přímo pro každého na míru. No a na závěr si zařadíme i velmi účinné dechové techniky, které nám zaručeně změní nejen náš dech, ale i pohyb a náš životní styl.

 

Jemná lekce ve stylu flow plynutí, se zaměřením na to, co každá žena potřebuje nejvíc. Pozornost, jemnost, lehkost a jednoduchost. V lekcích využijeme nejnovější techniky a pomůcky jako válce, s-ball míč, toning ball - koule, speciální odporové gumy.....V jemnosti je ta největší síla účinku......Společne se budeme věnovat od pánevního dna, přes fascie, klouby, kůži, svaly, až po lymfatický systém, dýchání ...celému tělu. 

 

Koho to zajímá, přihlaste se a udělejte první změnu - jen pro sebe.

 

TERAPIE CHLADEM můj ponor 11.1.2023

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; vědět, jak takov&eacute; otužov&aacute;n&iacute; prob&iacute;h&aacute;?</h1>

Zobrazit více
 • Proč to dělám?

 • Jaké jsou moje osobní zážitky ?

 • Jaké mám pocity před a po ponoru ?

 

TERAPIE CHLADEM POZVÁNKA NA WORKSHOP

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; se dozvědět něco o otužov&aacute;n&iacute; ?</h1>

Zobrazit více

Přijď na tento workshop a já ti to vysvětlím :

 • Jak se můžeš i ty začít otužovat ?
 • Jaké dechové techniky při tom použít ?
 • Jak se na ponor připravit ?

TERAPIE CHLADEM WORKSHOP 25.9.2022

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; se pod&iacute;vat, jak takov&yacute; workshop prob&iacute;h&aacute;?</h1>

Zobrazit více

Jsou to neskutečné zážitky, hledání vlastních limitů, uvolnění napětí .....

TERAPIE CHLADEM WORKSHOP

<h1 style="text-align: center;">Dal&scaron;&iacute; skupinka nad&scaron;enců otužov&aacute;n&iacute; - TERAPIE CHLADEM</h1>

Zobrazit více

Je to užadné, když máte s kým sdílet svoje nadšení, radost a zážitky. 

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA PRO ŽENY s fyzioterapeutkou

<h2 style="text-align: center;">Jin a jang</h2>

Zobrazit více

Jin jóga je ten nejejmnější vstup do těla, plná prožitků, jemnosti lekhosti....

Dech je ten , ketrý vede naše pohyby....

DECH JAKO LÉK

<h3 style="text-align: center;">Zmněň svůj dech a zmněn&iacute;&scaron; t&iacute;m svůj život</h3>

Zobrazit více

Nevěříš?

Je to až příliš jednoduché ?

ANo je ....ale musíš vědět jak, pochopit proč a začít to dělat .....

 

TÉMATA PŘEDNÁŠKY VE ČTVRTEK 5.10.2023V 17-19:30HOD ZA 290KČ s teorií v praxi cena 1100kč

 

Chceš mít energii ?

Chceš se cítit dobře ve svém těle ?

Chceš se zabvit bolestí ?

Chceš se ráno probudit a být odpočinutá ?

Chceč znát své limity, ale i hranice svého dechu ?

Chceš každým svým nádechem a výdechem prospívat svému zdraví ?

Chceš zlepšit svůj sportovní, pohybový výkon ?

Chceš umět zklidnit své emoce ?

Chceš ovlivnit hormonální nerovnováhu?

 

...máš bolesti pohybového aparátu ...

...máš hormonální výkyvy....

...máš migrény ....

...máš zpomalené trávení ....

...cítíš se pořád unavená ....

...trápí tě chrápání....

...omezuje tě tvůj vlastní dech při sportu, pohybu ....

...zadýcháváš se často ....

...........

 A cheš to změnit ?

Pochopit, že to jde i jinak ? Nevíš jak na to ? Přijď na tuhle interaktivní přednášku do našeho centra od 17:30-19:00 a já ti ráda prozradím to tajemství .. jak změnit svůj dech, aby tě :

vyživoval - uzdravoval - naplňoval- pomáhal ti - neomezoval tě - prospíval tvému tělu i mysli

 

TEORIE BEZ PRAXE NEMÁ SMYSL A TAK SI VŠE UJASNÍME - ZOPAKUJEME - SAMI NA SOBĚ VYZKOUŠÍME A NAUČÍME SE V NEDĚLI 8.10.2023

OD 9:00-13:00HOD

ZA 990KČ

 

KDO MÁTE O TÉMA OPRAVDU ZÁJEM, PAK VÁM DOPORUČUJI

PŘEDNÁŠKU I TEORII V PRAXI ZA 1100KČ

 

PROGRAM TEORIE V PRAXI OD 9:00 - 13:00HOD :

 

1. OPAKOVÁNÍ Z PŘEDNÁŠKY A PROPOJENÍ DO PRAXE

2. CO JE TO ZDRAVÝ FUNKČNÍ DECH A JAK SI HO MŮŽEEM KDYKOLI SAMI OTESTOVAT

3. FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY KLIDOVÉ

4. FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY V POYHBU

5. FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY NA KONKRÉTNÍ OBTÍŽE (MIGRÉNY, BOL. POHYB APARÁTU, CHRÁPÁNÍ ...)

6. FUNKČNÍ DECH A JEHO BENEFITY I LIMITY

7. FUNKČNÍ DECH A OTUŽOVÁNÍ

8. FUNKČNÍ DECH A NAŠE ZDRAVÍ

......VAŠE OSOBNÍ PŘÁNÍ, DOTAZY A CÍLE .....

 

Silvie Krčmová - fyzioterapeutka lektorka kurzů jógy a pilates pohybová terapeutka

ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ - TERAPIE CHLADEM

<h3 style="text-align: center;">V&iacute;te, že otužov&aacute;n&iacute;m se d&aacute; i zhubnout ?</h3>

Zobrazit více

Že ne ?

 

TÉMATA PŘEDNÁŠKY ČTVRTEK 17:30-19.00 CENA 290KČ s teorií v praxi cena 1100kč

A víte, že na zahřátí se tělo spotřebuje nejvíce energie ?

A víte, že během otužování měníte tvar, strukturu, povrch svého těla (kůže) ?

A víte, že otužovat se dá vodou, vzducehm, i ledem ?

A víte, že začít se dá v každém věku ?

A víte, že chlad je jen informace z těla ?

......

 

...máte boelsti kloubů ...

.-..jset často unavené ...

...máte málo energie ...

...trápí vás celulitida...

...máte bolesti hlavy ....

...máte nadváhu....

....chybí vám motivace...

...máte strach ze studené vody ....

 

Všechno má řešení. Každý máme jedinečné tělo a kyždý jinak zvládáme teplo nebo chlad, ale pokud to nikdy nevyzkoušíme, nemůžeme vědět, co je dobře a co je pro nás špatně.

 

PROGRAM TEORIE V PRAXI NEDĚLE 22.10.2023 OD 9-13:00 CENA 990KČ

1. CO JE TO CHALD

2. FUNKČNÍ ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ

3. MÝTY A FAKTA O OTUŽOVÁNÍ

4. BENEFITY OTUŽOVÁNÍ

5. FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY NA ZAHŘÁTÍ

6. POSTUPY A METODY OTUŽOVÁNÍ

7. PROČ SE NEOTUŽOVAT A PROČ ANO

8. PRAXE SPOELČNÝ PONOR VE VÝKLEKÁCH ( odvoza vlastní a pro 6 prvních přihlášených osob zajištěn)

 

9-10hod TEORIE OTUŽOVÁNÍ, CO TO JE TERAPIE CHLADEM

(nejčastější chyby, mýty, vaše dotazy, působení chladu na tělo i mysl, varianty otužování ) 

10-11hod FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY PŘED, BĚHEM A PO PONORU

(funkční dechové techniky)

12-13 hod SPOLEČNÝ PONOR VE VÝKLEKÁCH

(s sebou čepici, čaj, ručník, plavky, odvoz pro 6 prvních zájemců zajištěn)

 

Silvie Krčmová fyziterapeutka lektorka kurzů jógy a pilates pohybová terapeutka zakladatelka a školitelka osobního přístupu TERAPIE V POHYBU 

HLAD SIGNÁL Z TVÉHO TĚLA

<h3 style="text-align: center;">Hlad je st&aacute;le tvůj nepř&iacute;tel ?</h3>

Zobrazit více

Naopak.

Je to ten nejdůležitější signál našeho těla.

TÉMATA PŘEDNÁŠKY ČTVRTEK 17:30-19.00 CENA 290KČ s teorií v praxi cena 1100kč

 

Pořád máš hlad ?

Pořád se přejídáš ?

Pořád nevíš kdy máš dost ?

Pořád zobeš ?

Pořád nevíš na co máš chuť ?

Pořád hledáš výmluvy ?

Pořád jen chceš zhubnout ?

 

..... tak to jednou udělej ... pochop své tělo , jeho signály, potřeby a bude ti líp. Splníš si své cíle, budeš se cítit skvěle a všechno zvládneš i sama.

 

PROGRAM TEORIE V PRAXI NEDĚLE 3.12.2023 CENA 990KČ 9-13:00 s PŘEDNÁŠKOU cena 1100kč

1.CO JE TO HLAD

2. KDY MÁM HLAD A KDY CHUŤ

3. JAK POZNÁM HLAD

4. KOLIKRÁT ZA DEN MÁM HLAD

5. PŮST NEBO PŘEJÍDÁNÍ

6. CO JE NADBYTEK A CO JE POTŘEBA

7. POTŘEBUJU VĚDĚT KALORIÍ ZA DEN POTŘEBUJI X NEPOTŘEBUJI

8. JÍDLO NENÍ ZLO

 

Silvie Krčmová fyziterapeutka lektorka kurzů jógy a pilates pohybová terapeutka zakladatelka a školitelka osobního přístupu TERAPIE V POHYBU