Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

FYZIO-JÓGA PRO SEBE

<h4>Pochopen&iacute;m sv&eacute;ho těla dojdete k pochopen&iacute; sebe sama.</h4>

Zobrazit více

 

Každý občas potřebujeme uvolnit, zrelaxovat a udělat si chvilku jen pro sebe. Moje lekce jsou otevřené všem, kdo mají chuť ve svém životě něco změnit a udělat si radost.

Lekce probíhají v jemném rytmu tak, abyste měli čas si plně  uvědomit, co se ve vašem těle děje. Já vás budu navádět a pomůžu vám pochopit, jak v jednoduchosti je krása vašeho bytí.
Ráda dávám klientům prostor pochopit jak si užívat svůj pohyb, dech i tělo a jak je důležitá v životě i relaxace a meditace.

FYZIO-JÓGA V POPRUHU

<h4>Cvič&iacute;te j&oacute;gu a přitom se v někter&yacute;ch pozic&iacute;ch nec&iacute;t&iacute;te dobře?</h4>

Zobrazit více

 

Nebo naopak jste jógu ještě nikdy nacvičili a bojíte se, že na to nejste dost pružní?  Jedinečné využití gravitace a jógových ásán v modifikaci v popruhu může i jógovému začátečníkovi ukázat ty njelepších účinky, které jóga nabízí.

Nebo naopak i zkušený jogín pochopí, že se může posunout dál. Cesta jógy je nekonečná.

V lekcích využívám kromě popruhů i pružné gumy, bločky, deky a jiné rehabilitační pomůcky. Lekce je vedená v pomalém tempu. Pozice je vždy přizpůsobena každému klientovi.

 

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

<h4>Každ&yacute; z n&aacute;s ji někdy potřebuje</h4>

Zobrazit více

 

Jin jóga je velmi účinnou protiváhou hektického světa kolem nás. Někdy nic nedělat a udržet pozornost se svým tělem, dechem a sami se sebou je pro mnohé z nás cesta do neznáma. Ale uvolňování právě těchto ztuhlostí na fyzické úrovni, otevírá prostor k emoční očistě a pohodě. Každá pozice se na začátku přizpůsobí tak, abyst se v ní cítili bezpečně, klidně a uvolněně. Tak bude povrch vašeho těla i svaly naprosto relaxovaný a veškerá pozornost může být věnována těm nejhlubším vrstvám. A cesta do hlubin vaší duše je vám otevřená ....stačí udělat ten první krok.

 

RANNÍ FYZIO-JÓGA PRO SEBE

Ráno se probudit, naladit své tělo i mysl a jemně se rozhýbat s respektem ke své jedinečnosti je krásný vstup do každého dne.

Zobrazit více

Máte-li chuť a čas přijďte si pro svoji zkušenost a naučit se tento příjemný ranní rituál. Ráda vám pomohu najít si ten svůj oblíbený pohyb, dechový rytmus a jak naladit svou mysl na celý den.

FYZIO-PILATES

<h4>&nbsp;Objevte l&eacute;čebn&eacute; &uacute;činky Pilates cviků</h4>

Zobrazit více


Lekce jsou zaměřeny především na vnímání těla v pohybu, pochopení principů zdravého pohybu, využití vlastního dechu jako léčebného prostředku v kombinaci s Pilates cviky a nejmodernějšími technikami z oboru fyzioterapie.

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE S FYZIOTERAPEUTKOU

Po mnohaletých zkušenostech z oboru fyzioterapie v kombinaci s

Zobrazit více

myofasciálními technikami, Spiraldynamik konceptem, Pilates Clinic method, DNS konceptem, PNF konceptem a využitím principů zdravého pohybu, pilates cvičení a jógových ásásn, jsem se rozhodla nabídnout své terapeutické znalosti v rámci individálních lekcí, kde bude vždy cílem klientův záměr, ať už léčebný (po úrazech, se zdravotním omezením)  nebo v rámci prohloubení své praxe o svém těle a jeho možnostech zdravého pohybu. Lekce bude trvat dle domluvy od 60-120minut a budete mít možnost vybrat si:

1.Terapeutická lekce - určena pro klienty se zdravotním omezením 

2. Cvičební lekce - určena pro klienty bez zdravotního omezení 

3. Kombinovaná lekce -  určena pro všechny klienty bez rozdílu omezení

4. Diagnostika - vhodná před každou z výše jmenovaných lekcí

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA VE TMĚ

<h4><strong>Každ&yacute; jsme jedinečn&yacute;&nbsp; stejně tak na povrchu, jako uvnitř sv&eacute;ho těla.</strong></h4> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

Krásná hudba, vůně, velmi jemné a klidné pohyby a pohled upřený do svého vnitřního prostoru. Někdy se zapomínáme dívat hlouběji do sebe a nemáme pro sebe tolik času, kolik si zasloužíme. proto tato lekce je určena právě vám, kteří se chcete se zavřenýma očima zcela ponořit do sebe,  věnovat svoji pozornost tomu, co se skrývá uvnitř vás a poodhalit svá tajemství.

Ráda vás provedu na této cestě a budu vděčná, za vaši přítomnost. Lekce je určena všem bez rozdílu jógové praxe.

FYZIO-JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY

<h4>&nbsp;J&oacute;ga um&iacute; b&yacute;t n&aacute;dhern&aacute;, l&eacute;čebn&aacute; i poučn&aacute; ...</h4>

Zobrazit více

 

Cílem je se zbavit všech předsudků proč to nejde a co mi v tom brání a odhodlat se chtít to. Každý si na této lekci najdete své místo a třeba se vám to pak podaří i ve vašem životě.

Já vám budu jen průvodcem a vy už se sami rozhodnete, kam chcete dojít.

VIDEO LEKCE TERAPIE V POHYBU

<h4 style="text-align: justify;">Um&iacute;te si udělat chvilku jen pro sebe ?</h4>

Zobrazit více

 

Chcete si zacvičit kdy se vám to hodí?

Pak jsou tyto lekce připravé právě pro vás. Stačí jen chtít, udělat si čas a užít si to. Ve video-lekcích využívám prvků z jógy, pilates i praxe z oboru fyzioterapie a jiných pohybových terapií, které mě inspirují.

V každé lekci je vždy cílem vyladění, spolupráce, propojení a harmonie celého těla.

Všechny principy zdravého pohybu (cviky)  jsou využitelné i do běžného života, kanceláře, práce ale i do sportu, nebo jen tak na doma.

Videa jsou uložena na youtube a jsou neveřejná, uvidí je jen ten, kdo si je koupí.

Ráda lekci natočím právě pro vás, tak mi napište téma které vás zajímá a já něco vymyslím.

 

TERAPIE V POHYBU 1 - CELÉ TĚLO DO POHODY 

Tato lekce je zaměřena na navnímání celého těla. V jemnosti a lehkosti si společně procvičíme celé své tělo tak, aby bylo příjemně protažené, posílené a vyladěné.

TERAPIE V POHYBU 2  NOHY - DŮLEŽITÉ NOSNÍKY NAŠEHO TĚLA 

Lekce je se zaměřením na propojení od chodidel až po kyčle. Společně budeme ladit napětí v kyčlích a pozorovat, jestli umí naše chodidla na tyto změny reagovat. Cílem lekce je pochopit, že co se děje v našch kyčlích, je odrazem našich nohou a opačně.

TERAPIE V POHYBU 3 KYČLE  A JEJICH STABILITA PRO ÚLEVU BEDER

Tato lekce je v lehce dynamickém rytmu, se zaměřením pozornosti  na 3d pohyb v našich kyčlích. Budeme k tomu využívat pozice ve stoje, kleče i v sedu.

TERAPIE V POHYBU 4 RAMENA KDYŽ NEVYSÍ, NETÍŽÍ A NEBOLÍ

Cílem lekce je jemné propojení ruka rameno s využitím v oporách i v pohybu v prostoru. Zaměříme se na vyladění pohybů mezi zapěstím, loktem a ramenem.

TERAPIE V POHYBU 5 TRUP BEZ BOLESTI ZAD K PLOCHÉMU BŘICHU 

Trupový válec, core a pochopení propojení hrudníku a pánve přes břišní svaly i zádové a jejich vyladění a napojení ve spolupráci.

TERAPIE V POHYBU 6 - KOLENA JAKO PRUŽINKA PRO LEHKÝ KROK BEZ BOLESTI 

Tato lekce  je na pochopení pohybů v koleni, kyčli i kotníku, využití prstců na noze ve spolupráci s kyčelním kloubem, v chůzi, stoji a nákleku.

TERAPIE V POHYBU 7 - RUCE JAK SI ULEVIT  A PROČ O NĚ PEČOVAT 

Jemná práce s rukou nám pomůže vyladit napětí v rameni. Zaměříme se na oporu, délku, úchop a sloulad pohybů celé horní končetiny od konečků prstů až po lopatku.

TERAPIE V POHYBU 8  - PÁNEV  A JEJÍ SÍLA I PRUŽNOST JAKO CESTA K SPOKOJENOSTI 

 Pracovat budeme se svým těžištěm, stabilitou i rovnováhou, která vychází z naší pánve. Společně si procvičíme 3d pohyb pánve a oslovíme tak i svaly pánevního dna.

TERAPIE V POHYBU 9 - HRUDNÍK JAKO PROSTOR PRO NAŠE  PLÍCE A NÁŠ DECH 

V lekci zlepšíme mobilitu hrudníku, využijeme dechu k rozpohybování žeber a v jemnosti prohloubíme své vědomí o svých lopatkách.

TERAPIE V POHYBU 10 - PÁTEŘ A JEJÍ BOLESTI, KTERÉ PŘICHAZÍ ODJINUD  

Jemnou hravou formou rozpohybujeme svoji páteř do všech směrů a rozložíme její pohyblivost po celé délce pro využití v chůzi a pohybech v běžném životě. Zameříme se na předklony, záklony, úklony i rotace.

 

On-line WORKSHOP ŠESTINEDĚLÍ

<h3>Chcete si už&iacute;t sv&eacute; &scaron;estineděl&iacute; v pohodě a bez obav a strachů?&nbsp;</h3>

Zobrazit více

Svěřte nám vaši důvěru a my vám rádi poradíme.