Cvičení

Vedení kurzu

Moje lekce jsou v uzavřené skupině o počtu max.12 osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup. Podstatou kurzů je naučit se správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu každý klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho na jiných cvičeních nikdo neupozorní.

NOVÉ INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

Dělení kurzů dle úrovně

BASIC - pro začátečníky

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujícich úrovních.

LEVEL I - pro mírně pokročilé

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

LEVEL II - pro pokročilé

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy BASIC a LEVEL I. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívají různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

V každém kurzu budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

Typy kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a to vždy v polovině srpna na září+říjen +listopad, v polovině prosince na leden+únor+březen a v polovině března na duben+květen+červen. Na ostatní lekce pokud budou v nabídce Rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 12ti osob. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Podstatou kurzů je naučit každého klienta správně používat své tělo a to nejen při sportu, ale i doma a hlavně při své práci. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky s kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Open class - otevřené lekce

Je určen pro všechny, kteří pracují na smněny, nemají pravidelnou pracovní dobu nebo jsou limitovní zdravotním omezením např. těhotné. Jedná se o tzv. otevřené lekce, na které může přijít po přihlášení kdokoli má zájem právě teď si zacvičit. Jedná se o workshopy,ranní jógování a gravidjógu.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení o max. počtu 1-2 osb je na základě přesného kineziologického rozboru, přístrojové diagnostiky a podrobné anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lze vytvořit plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle.. Výhodou je individualní přístup lektorky. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla... Nejde o hubnoucí program, ale o naučení se pracovat se svým tělem co nejergonomičtěji, nejšetrněji ke svým kloubům a korekci špatných pohybových návyků.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů max. 12, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klientelou (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu..).

Workshop

Je informativní seminář určen pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různýmy testy, informacemi, s cílem přiblížit klientovi co nejvíce podstatu vybraného tématu (např. proč má kulatá záda, proč mě bolí hlava, zdravá chůze po celý život ..)

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, ketrá nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičním tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, do kterého kurzu se zapsat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy.

Nabídka cvičení

CENÍK A NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">PRVN&Iacute; VSTUPN&Iacute; VY&Scaron;ETŘEN&Iacute;&nbsp;</span> - <strong>90min/1500kč</strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">(o&scaron;etřen&iacute;+pohybov&aacute; terapie)<strong> <br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>DIAGNOSTIKA </strong></span><strong><strong>- 60min/1200kč</strong></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">(vy&scaron;etřen&iacute; a diagnostika pohybov&eacute;ho apar&aacute;tu, konzultace)&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>MANU&Aacute;LN&Iacute; TERAPIE </strong></span><strong><strong><strong>- 60min/ 990kč</strong></strong></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">(o&scaron;etřen&iacute;, aktivn&iacute; terapie pohybov&eacute;ho syst&eacute;mu)&nbsp;<strong> <br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>POHYBOV&Aacute; TERAPIE </strong></span><strong><strong>- 60min/ 990kč</strong></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: left;">(individu&aacute;ln&iacute; pohybov&aacute; terapie)<strong> <br /></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>ON-LINE</strong>&nbsp;</span> <strong>- 60min/990kč</strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">(konzultace, pohybov&aacute; terapie)&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">POHOTOVOST</span> - <strong>1500kč/bez časov&eacute;ho omezen&iacute;</strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">(terapie do 24hod pro urgentn&iacute; bolestiv&eacute; stavy)&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Zobrazit více

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+TERAPIE (90 minut)

Tato individuální lekce je určena pro všechny nové klienty, ketří příjdou na terapii poprvé.

Na základě osobní diagnostiky vám terapeutka udělá manuální terapii a zacvičí nový pohybový vzor, který si pak doma, v práci, sportu budete účinně praktikovat.

Lekce je určena pro všechny klienty, kteří mají nějaké zdravotní omezení nebo bolesti pohybového aparátu a mají zájem o diagonostiku 30minut + manuální terapii 30minut + pohybovou terapii 30minut.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ MANUÁLNÍ+POHYBOVÁ TERAPIE (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří si prošli první vstupní individuální terapií a mají zájem pokračovat. V rámci lekce vám terapeut udělá kontrolní vstupní vyšetření,

manuální terapii a společně vytvoříte cílenou pohybovou terapii, ketrou si budete cvičit sami pravidělně doma.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE  (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří potřebují manuální navedení, ošetření, zvědomění, uvolnění, mobilizaci, kterou provádí terapeut klientovi dle předchozí kontrolní diagnostiky a podle terapeutického záměru klienta.

Ošetření měkkých tkání, svalového systému, kloubů a jiné funkční rehabilitační techniky provádí terapeut manuálně  s využitím různých terapeutických pomůcek.

 

POHYBOVÁ TERAPIE (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří chtějí změnit svůj pohybový vzor, změnit pohybové cítění naučit se zdravě provádět cviky na doma, naučit se nové strečinkové, kondiční, kompenzační cvičení nebo si zacvičit individuální lekci (jógy, pilates a jiné pohybové cvičení) pod vedením lektorky (terapeuta) s manuálním a slovním navedením a kontrolou cvičebních pozic.

 

ON-LINE KONZULTACE, POHYBOVÁ TERAPIE (60 minut)

Je určena všem klientům, kteří nemají možnost navštívit mě osobně nebo jim vyhovuje cvičení v domacím prostředí pod slovním navedením lektorky (terapeuta).

Lekce probíhá za připojení přes zoom nebo jinou předem domluvenou aplikace a v předem domluvený čas s lektorkou.

Tento typ lekce je vhodný i jako osobní konzultace, jako návod na změnu domácího prostředí (nastavení pracovní plochy, židle, cvičení na doma nebo i jógovou, pilates nebo jinou pohybovou praxi v pohodlí domova.

 

POHOTOVOST (60 minut)

Tato lekce je určena všem klientům s urgentním bolesivým omezením pohybového aparátu, kdy se vám bude snažit lektorka najít termín terapie do 24hod pro úlevu od akutní bolesti. Tato lekce je bez časového omezení a cílem je ulevit od akutních bolestí + konzultace a preventivní individuální cvičební plán na doma.

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

TERAPIE V POHYBU - PILATES s fyzioterapeutkou

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Hled&aacute;&scaron; zdrav&eacute; funkčn&iacute; cvičen&iacute; ?</h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více
 • Chceš propojit zdravý pohyb s kondičním cvičením ?

 • Ráda cvičíš s různými pomůckami ?

Máš chuť své tělo dostat do formy, do pohody ?

 • Máš ráda variabilitu a hledání různých cvičebních stylů, pohybů a technik ?

 • Baví tě stále na sobě objevovat něco nového ?

 • Chceš si sama pomoct od vlastních bolestí ?

 • Chceš individuální přístup max. 10 osob na lekci ?

 

 

POKUD TVÁ ODPOVĚD BYLA ALESPOŇ 3X ANO, PAK TI NABÍZÍM .....

 

Lekce s individuálním přístupem a zaměřením na celé tělo.
Nebude to o výkonu, ale o smysluplném cvičení, které ti zaručí lepší pocit bez bolesti a zlepší tvoji celkovou kondici a kvalitu tvého pohybu i života.

 

Během kurzu využijeme různé rehabiliatční i kondiční pomůcky.
Vyzkoušíme si spousty účinných cviků a hlavně jejich variabilitu, ketrou naše tělo tak potřebuje.
 
Každá lekce bude jiná.
Zábavná, funkční, účinná a hlavně přímo sestavená tobě na míru.

 

Tento kurz bude hlavně o tom, co  tvoje tělo potřebuje,

aby bylo zdravé, funkční a v dobré kondici.

 

 • Na začátku lekce si uděláme jednoduchou rozcvičku, kdy si uvědomíme, co vlastně chceme během lekce změnit. 
 
 • Následovat bude sekvence cviků, pozic a jejich variant přímo pro každého na míru.
 
 • Na závěr si zařadíme velmi účinné dechové techniky OXYGEN ADVANTAGE, které nám zaručeně změní náš dech, pohyb, ale i životní styl.

 

Těším se na všechny, kdo mají opravdu zájem, něco sami pro sebe udělat.

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÁ TERAPIE S FYZIOTERAPEUTKOU

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">NAB&Iacute;DKA SLUŽEB INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; POHYBOV&Eacute; TERAPIE</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+POHYBOVÁ TERAPIE - 90min/1500kč

 

POHYBOVÁ , DECHOVÁ DIAGNOSTIKA - 60min/1200kč

(vyšetření a diagnostika pohybového aparátu, DECHOVÉHO VZORU, osobní konzultace )

 

MANUÁLNÍ TERAPIE - 60min/ 990kč

(ošetření pohybového systému) 

 

POHYBOVÁ TERAPIE - 60min/ 990kč

(individuální pohybová terapie)

 

POHOTOVOST 1500kč/bez časového omezení

(terapie s termínem do 24hod pro urgentní bolestivé stavy) 

 

 

PRVNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ+OŠETŘENÍ+TERAPIE (90 minut)

Tato individuální lekce je určena pro všechny nové klienty, ketří příjdou na terapii poprvé.

Na základě osobní diagnostiky vám terapeutka udělá manuální terapii a zacvičí nový pohybový vzor, který si pak doma, v práci, sportu budete účinně praktikovat.

Lekce je určena pro všechny klienty, kteří mají nějaké zdravotní omezení nebo bolesti pohybového aparátu a mají zájem o diagonostiku 30minut + manuální terapii 30minut + pohybovou terapii 30minut.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ MANUÁLNÍ+POHYBOVÁ TERAPIE (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří si prošli první vstupní individuální terapií a mají zájem pokračovat. V rámci lekce vám terapeut udělá kontrolní vstupní vyšetření,

manuální terapii a společně vytvoříte cílenou pohybovou terapii, ketrou si budete cvičit sami pravidělně doma.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE  (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří potřebují manuální navedení, ošetření, zvědomění, uvolnění, mobilizaci, kterou provádí terapeut klientovi dle předchozí kontrolní diagnostiky a podle terapeutického záměru klienta.

Ošetření měkkých tkání, svalového systému, kloubů a jiné funkční rehabilitační techniky provádí terapeut manuálně  s využitím různých terapeutických pomůcek.

 

POHYBOVÁ TERAPIE (60minut)

Tato lekce je určena všem klientům, kteří chtějí změnit svůj pohybový vzor, změnit pohybové cítění naučit se zdravě provádět cviky na doma, naučit se nové strečinkové, kondiční, kompenzační cvičení nebo si zacvičit individuální lekci (jógy, pilates a jiné pohybové cvičení) pod vedením lektorky (terapeuta) s manuálním a slovním navedením a kontrolou cvičebních pozic.

 

ON-LINE KONZULTACE, POHYBOVÁ TERAPIE (60 minut)

Je určena všem klientům, kteří nemají možnost navštívit mě osobně nebo jim vyhovuje cvičení v domacím prostředí pod slovním navedením lektorky (terapeuta).

Lekce probíhá za připojení přes zoom nebo jinou předem domluvenou aplikace a v předem domluvený čas s lektorkou.

Tento typ lekce je vhodný i jako osobní konzultace, jako návod na změnu domácího prostředí (nastavení pracovní plochy, židle, cvičení na doma nebo i jógovou, pilates nebo jinou pohybovou praxi v pohodlí domova.

 

POHOTOVOST (60 minut)

Tato lekce je určena všem klientům s urgentním bolesivým omezením pohybového aparátu, kdy se vám bude snažit lektorka najít termín terapie do 24hod pro úlevu od akutní bolesti. Tato lekce je bez časového omezení a cílem je ulevit od akutních bolestí + konzultace a preventivní individuální cvičební plán na doma.

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobbního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Každ&yacute; vědom&yacute; dotek, c&iacute;len&aacute; terapie um&iacute; změnit a propojit cel&eacute; tělo.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

Cílem manuálních technik je :

 • Uvolnit nebo naopak nastimulovat povrch těla, přesně podle jeho potřeb, protože né každé misto potřebuje uvolnit a né každé místo potřebuje posílit.
 • Změna napětí povrchu těla - kůže změní napětí až do těch nejhlubších vrstev tkání.

Ale jen když je dotek opravdu správně cílený, vědomý a přesně použitý podle potřeb těla.

 • Tyto změny mají za následek změnu celého vnitřního prostředí.

Ovlivní napětí i funkci vnitřních orgánů, uvolní nervový systém a především působí na změnu našeho dechu a jeho funkci v těle.

 • Lze nimi ovlivnit i kloubní pohyblivost, pružnost tkání, stabilitu kloubu i koordinaci a sílu pohybu.

Jen je důležité vědět jak, proč a čím.

 

Techniky které vám nabízím jsou :

 

- mobilizace měkkých tkání
- fasciální 3D stretch masáž
- manuální korekce napětí povrchu
- relaxační manuální techniky
- regenerační doteková terapie
- jemné stimulační techniky
- hloubková doteková terapie
- techniky s využitím různých rehabilitačních pomůcek
- manuální  techniky a masáže pečující, vyživující a regenerující jizvy

 

Tyto manuální techniky velmi často používáme i na skupinových lekcích - TERAPIE V POHYBU.

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

DIAGNOSTIKA - VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Diagnostika je hled&aacute;n&iacute; př&iacute;činy a ne ře&scaron;en&iacute; důsledků.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více
Každý pohyb, napětí těla, zbarvení kůže nebo i bolest, vám můžou prozradit, co vám může od bolestí i pomoci. 

 

Cílem diagnostiky je najít skrze vyšetření :

 • pohledem
 • dotekem
 • poslechem
 • funkčními testy
 • osobní anamnézou 
 • a jinými rehabilitačními vstupy, technikami
vhodnou terpaii pro klienta tak, aby se cíleně odhalil a následně vyřešil jeho záměr, cíl návštěvy.

 

Každý klient je jedinečný, každá rekace na terapii je jiná

a každý z nás jsme osobností.

 
Vše je důležité při diagnostice vždy brát celkově v potaz a nedělat zbytečně unáhledné závěry bez komplexního vyhodnocení celého vyšetření.
Někdy až právě to poslední místečko, ta poslední otázka, ten poseldní díl do naší skládanky nám může odhalit celé tajemství příčiny našcih boelstí.

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

 

DIAGNOSTIKA DECHU - VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO VZORCE

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Každ&yacute; v&aacute;&scaron; dech v&aacute;m může prozradit, jak se pr&aacute;vě teď c&iacute;t&iacute;te, mysl&iacute;te a jak se k sobě chov&aacute;te. <strong><br /></strong></h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více
 • jaký máte vztah ke svému tělu
 • jak ho používáte
 • jak regenerujete pomocí dechu
 • jak a čím mu můžete sami pomoci
 • jak mu naopak sami škodíte

 

 

1. DÝCHÁNÍ JENOM NOSEM

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Jde d&yacute;chat jenom nosem ?&nbsp;</h1>

Zobrazit více

Ano jde a ve videu se dozvíte jak :

 

 • Jak dýchat jenom nosem.

 • Jak reaguje dech.

 • Jak dýchat do celého těla.

 • Jak dýchat na pohodu.

 • Jak vyladit dech a pohyb.

 • Jak jinak dýchat - pohybovat se - myslet.

 

 

2. DECHOVÁ TECHNIKA - JAK DÝCHAT JENOM NOSEM

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Jak d&yacute;chat jenom nosem ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu se dozvíte, jak se učit a pomalinku tělo zvykat dýchat jenom nosem.

 

 • Jak jemně.

 • Jak uzavřít ústa.

 • Jak co nejpřirozeněji.

 • Jak dýchat pohodově.

 • Jak zpomalit.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DECHOVÝCH TECHNIKÁCH

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;Co byste měli vědět o dechov&yacute;ch technik&aacute;ch?</h1>

Zobrazit více

Ve videu se dozvíte, co to jso udechové techniky a jak je lze použít.

 

 • Co to je dechová techniky.

 • Jak správně používat dechové techniky.

 • Co to je funkční dýchání.

 • Potenciál těla a dechu.

 

3. JAK ZAČÍT S DECHEM JEDNOU NOSNÍ DÍRKOU

<h1 style="text-align: center;">&nbsp;</h1> <h1 style="text-align: center;">Jak zač&iacute;t s dechem jednou nosn&iacute; d&iacute;rkou</h1>

Zobrazit více

V tomto videu si ukážeme :

 

 • Jak si vyčistit nosní dírky.

 • Jak použít svůj dech. 

 • Naladění na svůj dech.

 • Uzavření nosní dírky.

 • Uvědomnění dechu.

 

4. JAK POZNÁM, ŽE SE CHCI NADECHNOUT ?

<h1 style="text-align: center;">Jak pozn&aacute;m potřebu těla se nadechnout ?</h1>

Zobrazit více

V tomto video se dozvíte, odkud vám vaše tělo vysílá signál, jak ho poznáte, jak vaše tělo reaguje.

 

 

 • Jak poznám tu potřebu.

 • Jak rozliším odkud vychází.

 • Jak se učit vnímat svou potřebu dechu.

 

5.DECHOVÁ TECHNIKA - TICHÉHO DECHU

<h1 style="text-align: center;">Um&iacute;te d&yacute;chat ti&scaron;e ?</h1>

Zobrazit více

v tomto videu si ukážeme, proč je důležité dýchat tiše a jak dýchat tiše.

 

 

 • Jak dýchat jenom nosem ?

 • Jak dýchat tiše ?

 • Jak se pohybujeme a u toho dýcháme?

 • Jak lze vyladit tělo a dech?

 

6. FUNKČNÍ DÝCHÁNÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ

<h1 style="text-align: center;">V&iacute;te, jak d&yacute;ch&aacute;te 24 hodin denně ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu se zaměříme svojí pozorností na to, jak dýcháme ve svém životě.

 • Víte, jak dýcháte 24hodin denně ?

 • Ctíte svůj dech ? 

 • Jak reaguje vaše srdce, nervový systém, tělo na váš dech ?

 • Jak často pozorujete svůj dech ?

 

7. DECH A POHYB

<h1 style="text-align: center;">Vn&iacute;m&aacute;te svůj dech při pohybu ?</h1>

Zobrazit více

Pokud ne, v tomto videu se dozvíte, jak souvisí váš dech s pohybem.

 

 • Dechová technika - dech jenom nosem.

 • Dechová technika - dech jednou nosní dírkou.

 • Dechová technika - obě nosní dírky uzavřít.

 

8. RANNÍ DECHOVÁ ROZCVIČKA

<h1 style="text-align: center;">Jak rozd&yacute;chat sv&eacute; tělo po r&aacute;nu ?</h1>

Zobrazit více

V tomto videu si řekneme, jak je důležité se po ránu rozdýchat.

 

 • Jak se rozdýchat ?

 • Jak rozvést dech po těle ?

 • Jak dostat tělo, dech a hlavu do souladu ?

 

9. DECH A BĚHÁNÍ

<h1 style="text-align: center;">Jak d&yacute;ch&aacute;te, když běž&iacute;te ?</h1>

Zobrazit více

Vnímáte svůj dech, když běžíte ? Pokud ne, podívejte se na toto video, kde si ukážeme, jak trénvat svůj dech při běhu. 

 • Dech a výkon.

 • Trénink dechu.

 • Stresové dýchání.

 

TERAPIE CHLADEM MŮJ PONOR 11.1.2023

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; vědět, jak takov&eacute; otužov&aacute;n&iacute; prob&iacute;h&aacute;?</h1>

Zobrazit více
 • Proč to dělám?

 • Jaké jsou moje osobní zážitky ?

 • Jaké mám pocity před a po ponoru ?

 

TERAPIE CHLADEM POZVÁNKA NA WORKSHOP

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; se dozvědět něco o otužov&aacute;n&iacute; ?</h1>

Zobrazit více

Přijď na tento workshop a já ti to vysvětlím :

 • Jak se můžeš i ty začít otužovat ?
 • Jaké dechové techniky při tom použít ?
 • Jak se na ponor připravit ?

TERAPIE CHLADEM WORKSHOP 25.9.2022

<h1 style="text-align: center;">Chce&scaron; se pod&iacute;vat, jak takov&yacute; workshop prob&iacute;h&aacute;?</h1>

Zobrazit více

Jsou to neskutečné zážitky, hledání vlastních limitů, uvolnění napětí .....

OM CHANTING harmonizace zvukem

<h1 style="text-align: center;">Poznej l&eacute;čivou s&iacute;lu zvuku a vibrac&iacute;&nbsp;</h1>

Zobrazit více

Om ....je nekonečno, přítomno, tady a teď.....

Om.... je posvátná mantra, která léčí tělo i duši....

Om ....je nejčistější vibrací....

Om.....je transformující z negativního na pozitivní...

Om ....je prastará skupinová technika .....

Om.....je univerzálním zvukem stvoření....

Om....je v každém z nás ....jen ho musíme objevit,  začít používat a změny se začnou dít samy.

 

S velikou radostí vás chci všechny bez rozdílu pozvat na toto setkání, kde společně znovuobjevíme všechny tajemství, která tato mantra ukrývá.....v každém z nás....

Moje osobní zkušenost je velmi silná.Seděli jsme v kruhu a každý podle svých možností, naladění a ochoty zkusit něco nového se ponořil do zpěvu velmi jednoduché mantry ..OM...a takto jsme zpívali společně cca hodinu a účinky pak byly úžasné. Úplně jinak jsem cítila napětí těla, vnímala více svůj dech a nastala úžasná pohodanejen po těle, ale i v mé hlavě. 

Proto, když jsem dostala příležitost spolupráce s Helenou RukminiDasi Blaťákovou, která je celostní terapeutka a koordinátorka On CHANTING byla jsem nadšená. 

 

JÓGOVÁ TERAPIE V POHYBU s fyzioterapeutkou

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Terapie je proces k uzdraven&iacute; a j&oacute;ga je cesta, kterou k němu může&scaron; doj&iacute;t.</h2> <p>&nbsp;</p> <h5 style="text-align: center;">&nbsp;</h5>

Zobrazit více
 • Máš ráda malé skupinky lidí ?

 • Hledáš krásnou atmosféru a příjemné prostředí ?

 • Máš ráda aktivní pohyb i relaxaci ?

 • Chceš mít čas jen pro sebe ?

 • Zajímá tě jiný způsob vedení jógy ?

 

POKUD JSI ALESPOŇ 3X ODPOVĚDĚLA ANO, PAK MÁM PRO TEBE .....
 
Úžasné lekce, plné aktivního zdravého pohybu i jemné hluboké relaxace.
Naučíme se jednoduché jógové pozice, ketré si můžeš doma sama praktikovat, kdykoli budeš mít chuť a čas. Společne se budeme věnovat od pánevního dna, přes fascie, klouby, kůži, svaly, až po lymfatický systém a funkční dýchání ... celému tělu.
 
Pravidelné střídání jin a jang lekcí.
Jednou bude lekce ve velmi klidném (jin) plynutí, s pozorností hlavně na dech a jednou si ověříme kavlitu svého dechu v pohybu, flow plynutí (jang). V malé skupince  máme možnost společně se lépe rozpohybovat tam, kde to tvé tělo právě potřebuje, uvolnit se, kde se necítí dobře a podpořit ho v tom, co mu jde nejlíp.

 

Využití jógových pozic a různých pomůcek upravených přímo tobě na míru.
Každou lekci si vyzkoušíme jinou pomůcku, aby jsi si sama mohla vybrat, která právě tobě vyhovuje. V lekcích využijeme nejnovější rehabilitační techniky a pomůcky jako jsou válce, s-ball míč, toning ball - koule, speciální odporové gumy, bločky, bolsatry.V jemnosti je ta největší síla účinku.

 

Terapie je ten nejjemnější vstup do těla.

Dech je ten, ketrý vede naše pohyby a uklidňuje naši mysl.

Variabilita je to, co naše tělo miluje.

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

 

DECH JAKO LÉK

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Změň svůj dech a změn&iacute;&scaron; t&iacute;m svůj život.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

 

Nevěříš ? Je to až příliš jednoduché ? ANO je, ale musíš vědět jak, pochopit proč a začít to dělat.

 

TÉMA PŘEDNÁŠKY :

 

Chceš mít energii ?

Chceš se cítit dobře ve svém těle ?

Chceš se zabvit bolestí ?

Chceš se ráno probudit a být odpočinutá ?

Chceč znát své limity, ale i hranice svého dechu ?

Chceš každým svým nádechem a výdechem prospívat svému zdraví ?

Chceš zlepšit svůj sportovní, pohybový výkon ?

Chceš umět zklidnit své emoce ?

Chceš ovlivnit hormonální nerovnováhu?

 

 • máš bolesti pohybového aparátu ?
 • máš hormonální výkyvy ?
 • máš migrény ?
 • máš zpomalené trávení ?
 • cítíš se pořád unavená ?
 • trápí tě chrápání ?
 • omezuje tě tvůj vlastní dech při sportu, pohybu ?
 • zadýcháváš se často ?

 

 

A cheš to změnit ?

 

Pochopit, že to jde i jinak ? Nevíš jak na to ? Přijď na tuhle interaktivní přednášku do našeho

od 17:30 - 19:00 a já ti ráda prozradím to tajemství, jak změnit svůj dech, aby tě :

 

vyživoval - uzdravoval - naplňoval- pomáhal ti - neomezoval tě - prospíval tvému tělu, mysli i zdraví

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU

 

 

ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ - TERAPIE CHLADEM

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">ANO.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více
 • A víte, že na zahřátí tělo spotřebuje nejvíce energie ?
 • A víte, že během otužování měníte tvar, strukturu, povrch svého těla ?
 • A víte, že otužovat se dá vodou, vzducehm nebo i ledem ?
 • A víte, že začít se dá v každém věku ?
 • A víte, že chlad je jen informace z těla ?

 

 

Máte boelsti kloubů ?
Jste často unavené ?
Máte málo energie ?
Trápí vás celulitida ?
Máte bolesti hlavy ?
Máte nadváhu ?
Chybí vám motivace ?
Máte strach ze studené vody ?

 

Všechno má řešení. Každý máme jedinečné tělo a kyždý jinak zvládáme teplo nebo chlad, ale pokud to nikdy nevyzkoušíme, nemůžeme vědět, co je pro nás dobře a co je špatně.

 

PROGRAM WORKSHOPU :

1. CO JE TO CHALD

2. FUNKČNÍ ZDRAVÉ OTUŽOVÁNÍ

3. MÝTY A FAKTA O OTUŽOVÁNÍ

4. BENEFITY OTUŽOVÁNÍ

5. FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY NA ZAHŘÁTÍ

6. POSTUPY A METODY OTUŽOVÁNÍ

7. PROČ SE NE-OTUŽOVAT A PROČ ANO

8. PRAXE SPOELČNÝ PONOR VE VÝKLEKÁCH ( odvoza vlastní a pro 6 prvních přihlášených osob zajištěn)

 

9-10hod TEORIE OTUŽOVÁNÍ, CO TO JE TERAPIE CHLADEM

(nejčastější chyby, mýty, vaše dotazy, působení chladu na tělo i mysl, varianty otužování ) 

10-11hod FUNKČNÍ DECHOVÉ TECHNIKY PŘED, BĚHEM A PO PONORU

(funkční dechové techniky, diagnostika dechu, využití dechu na zahřátí i připravu před ponorem )

12-13 hod SPOLEČNÝ PONOR VLOMU  VÝKLEKY

(s sebou čepici, čaj, ručník, plavky, ručník na zem, boty do vody (žabky) odvoz pro 6 prvních zájemců zajištěn)

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

RANNÍ ROZCVIČKA PRO VŠECHNY

<h4 style="text-align: center;">Kžd&eacute; r&aacute;no zač&iacute;t cvičen&iacute;m</h4>

Zobrazit více

Ranní rozcvička je krásný start do nového dne.

Bolí tě často záda ? Roller - BEDERNÍ PÁTEŘ A BRÁNICE

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Bol&iacute; tě poř&aacute;d z&aacute;da a nev&iacute;&scaron;, co s t&iacute;m ?</h2> <h2 style="text-align: center;">R&aacute;da ti pomůžu.</h2>

Zobrazit více
 

KDY : 8.7.2024 PONDĚLÍ

OD : 16:00 , 17:00, 18:00 HOD

CENA : 300KČ/LEKCI

 

 • V této lekci se zaměříme hodně na osobní diagnostiku z pohledu fyzioterapie
 • Vysvětlíme si, co je opravdu příčinou tvých bolestí
 • Ke cvičení použijeme úžasnou pomůcku - válec - roller jak pro relaxaci, tak i aktivní cvičení
 • Naučíme se společně jednoduché cviky na doma
 • Vysvětlíme si prakticky, jak náš dech ovlivňuje naše tělo a zaměříme se při tom na  oblast bederní páteře, pánevní dno, bránici a žebra v souvislostech

 

Tato lekce ti změní tvoje vnímání, dech i pohyby z nefunkčních na zdravé a funkční

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU.

 

SKUPINOVÁ TERAPIE V POHYBU (PILATES, JÓGA)

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Terapie je proces, cesta k tv&eacute;mu uzdraven&iacute;.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

.....

Omezují tě tvoje kolena ? ODPOROVÁ GUMA - KYČLE A KOLENA

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Omezuj&iacute; tě bolesti kolen v tv&eacute;m životě ?</h2> <h2 style="text-align: center;">R&aacute;da ti vysvětl&iacute;m proč.</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

KDY : 22.7.2024 PONDĚLÍ

OD : 16:00 , 17:00, 18:00 HOD

CENA : 300KČ/LEKCI

 

 • V této lekci se zaměříme na osobní diagnostiku z pohledu fyzioterapie
 • Vysvětlíme si, co je opravdu příčinou tvých bolestí
 • Ke cvičení použijeme úžasnou pomůcku - odporovou gumu
 • Naučíme se společně jednoduché cviky na doma
 • Vysvětlíme si prakticky, jak a co ovlivňuje naše kolena a zaměříme se při tom na oblast kyčlí, kolen a chodidla v souvislostech

 

Tato lekce ti změní tvoje vnímání, dech i pohyby z nefunkčních na zdravé a funkční

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU

 

Máš slabé břicho ? FITNESS KOULE - CORE, BŘICHO

<h2>&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">M&aacute;&scaron; slab&eacute; břicho ? V&iacute;m, jak na to.</h2>

Zobrazit více

 

KDY : 5.8.2024 PONDĚLÍ

OD : 16:00 , 17:00, 18:00 HOD

CENA : 300KČ/LEKCI

 

 • V této lekci se zaměříme na osobní diagnostiku z pohledu fyzioterapie
 • Vysvětlíme si, co je opravdu příčinou nefunkčního CORE
 • Ke cvičení použijeme úžasnou pomůcku - FITNESS KOULI
 • Naučíme se společně jednoduché cviky na doma
 • Vysvětlíme si prakticky, jak a co ovlivňuje naše CORE a zaměříme se při tom na oblast kyčlí, pánve, břicha a dech v souvislostech

 

Tato lekce ti změní tvoje vnímání, dech i pohyby z nefunkčních na zdravé a funkční

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU

 

Trápí tě bolest ramene ? KETLBELL - RAMENA A LOPATKY

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Tr&aacute;p&iacute; tě bolest ramene ? Spolu na to přijdeme.</h2>

Zobrazit více

 

KDY : 12.8.2024 PONDĚLÍ

OD : 16:00 , 17:00, 18:00 HOD

CENA : 300KČ/LEKCI

 

 • V této lekci se zaměříme na osobní diagnostiku z pohledu fyzioterapie
 • Vysvětlíme si, co je opravdu příčinou bolestí ramene a s čím nejčastěji souvisí
 • Ke cvičení použijeme úžasnou pomůcku - KETLBELL
 • Naučíme se společně jednoduché cviky na doma
 • Vysvětlíme si prakticky, jak a co ovlivňuje stabilitu i mobilitu RAMENE a zaměříme se při tom na oblast hrudníku, lopatek a dechu v souvislostech

 

Tato lekce ti změní tvoje vnímání, dech i pohyby z nefunkčních na zdravé a funkční

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU

 

Bolí tě často za krkem a hlava ? S-BALL HRUDNÍK, KRK A HLAVA

<h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Bol&iacute; tě často hlava, za krkem, trp&iacute;&scaron; na migr&eacute;ny ?</h2> <p>&nbsp;</p>

Zobrazit více

 

KDY : 19.8.2024 PONDĚLÍ

OD : 16:00 , 17:00, 18:00 HOD

CENA : 300KČ/LEKCI

 

 • V této lekci se zaměříme na osobní diagnostiku z pohledu fyzioterapie
 • Vysvětlíme si, co je opravdu příčinou bolestí hlavy, krční páteře a s čím nejčastěji souvisí
 • Ke cvičení použijeme úžasnou pomůcku S-BALL pružný míč
 • Naučíme se společně jednoduché cviky na doma
 • Vysvětlíme si prakticky, jak a co nejčastěji ovlivňuje  a je příčinou bolestí KRČNÍ PÁTEŘE A HLAVY a zaměříme se při tom na oblast hrudníku, hlavy a dechu v souvislostech

 

Tato lekce ti změní tvoje vnímání, dech i pohyby z nefunkčních na zdravý a funkční

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU

 

RANNÍ JÓGOVÁ TERAPIE V POHYBU

<h2>&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: center;">Objev v sobě nov&eacute; rann&iacute; ritu&aacute;ly</h2>

Zobrazit více

Kdy jindy než teď, můžeš své tělo probudit.

DECHOVÁ TERAPIE V POHYBU

<p>&nbsp;</p> <p><strong>KDY : středa (datum v rozvrhu)<br /></strong></p> <p><strong>OD : <strong>18:00 - 19:30 </strong><br /></strong></p> <p><strong>CENA : 300KČ/LEKCI</strong></p> <p><strong>OTEVŘEN&Aacute; LEKCE PRO V&Scaron;ECHNY </strong></p>

Zobrazit více

 

 

Dech je tou nejdůležitější funkcí. 

Nos je náš nejdůležitější orgán.

Dýcháme 24/hodin denně.

Nos má více než 100 funkcí.

 

Zajímá vás jak dýchate?

Jaký je vaše dech?

Jaké má kvality?

Možnosti?

Omezení?

Jeho funkce? 

Přijďte

 

 

 

Bc. Silvie Krčmová - fyzioterapeutka, lektroka, autorka a školitelka osobního aktivního přístupu

TERAPIE V POHYBU a lekorka OXYGEN ADVANTAGE